Başkalarına Yardım Etmek

Kimseye, onlar istemediği sürece yardım edemezsin, senin çaban boşa gider. Kendine odaklan! Yardım isteyen, kendini tanıyan, istemeye cesareti olana zaten elini uzatırsın. Onlar istemediği sürece, kendini hırpalarsın. Kendini tanımayan birine yardım etme sürecin bir yerde aksar, çünkü o kendini tanımak, kabullenmek istemez. Önceden yaptığı gibi yapmaya çalışır. Hep aynı yolu izleyerek, farklı çözümler bulamaz. Önce kendinin yardıma ihtiyacın olduğunu fark edip, bir şeylerin değişmesi gerektiğini anlamalı insan. Einstein’ın dediği gibi sorunları çıkaran kafalarla çözüm bulunmaz. Bir nokta, belki Tipping Point (Türkçe’ye devrilme noktası olarak çevriliyor) olacak bir nokta, oradaki değişim, insanı geliştirebilir. Tabii kendini geliştirmek isteyen insanı…

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Bengisu Öniz’s story.