40 maddede ürün yönetimi: İyi bir ürün yöneticisi her gün neler yapar?
Görkem Çetin
603

Eline sağlık Görkem. Satış ekibini eğitmenin yanında satış stratejilerinde etkin rol oynar demek de yanlış olmaz bence. Çünkü ürünü bilip, müşteriyi tanımak satış strateji için olmazsa olmaz bilgiler.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Bengisu Öniz’s story.