เกณฑ์ทหาร

ช่วงของวันที่ 2–12 เมษายนของทุกปี คือวันคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับเป็นทหารกองประจำการ ชายไทยทุกคนที่มีอายุเข้าเกณฑ์ที่ 21 ปี จะต้องเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ามารายงานตัวทุกคนโดยไม่มีการยกเว้นโดยเด็ดขาด

เว้นเสียแต่ว่าจะเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนเหล่าทัพ หรือจบหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไปเท่านั้น…

ผมก็เช่นกันครับ ในปีที่แล้วผมเข้าไปรายงานตัวเพื่อผ่อนผันการคัดเลือกทหารกองเกิน

ในอำเภอเมืองภูเก็ตมี 8 ตำบลคือ ตำบลตลาดใหญ่ ตำบลตลาดเหนือ ตำบลวิชิต ตำบลรัษฎา ตำบลเกาะแก้ว ตำบลกะรน ตำบลราไวย์ และตำบลฉลอง

เมื่อวานนี้ได้คัดเลือกทหารกองเกินของตำบลตลาดใหญ่ ตลาดเหนือ กะรน และราไวย์ไปแล้ว

ทีนี้ก็ถึงคราวของตำบลที่เหลือ!

ญาติๆ และเพื่อนทหารกองเกินทั้งหลาย ก็มานั่งรอกระจัดกระจายอยู่ภายในสถานที่คัดเลือกทหารกองเกิน

สถานที่คัดเลือกทหารกองเกินของอำเภอเมืองภูเก็ตคือ โรงเรียนพิบูลสวัสดีครับ

ที่นี่เป็นที่คัดเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการประจำอำเภอมานานแล้ว

แต่เท่าที่ทราบ ในบางอำเภอ บางจังหวัด ก็ให้คัดเลือกทหารที่ Hall ของห้างสรรพสินค้า เช่น อำเภอเมืองขอนแก่น ก็ไปคัดเลือกทหารที่ Khonkaen Hall เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น

ในปีนี้ ผมขอเข้ารับการตรวจเลือก เพราะกรรมการตรวจเลือกไปทัก และพูดคุยกับผมว่า ผมมีน้ำหนักเกิน ไม่ต้องผ่อนผัน ให้ไปคัดเลือกแล้วรับ สด. 43 กลับบ้านได้เลย

แต่ก่อนจะถึงคราวนั้น ผมก็ต้องทำเรื่องสละสิทธิ์ผ่อนผันก่อน ซึ่งถึงแม้ว่าจะกรอกแบบฟอร์มง่าย แต่ตอนรอเรียกชื่อนี่สิ มันไม่ง่ายเลย

เพราะต้องรอตั้งแต่แปดโมงเช้า มาถึงตอนบ่ายก็ยังไม่เรียกชื่อก่อน เพราะต้องเรียกชื่อคนเข้าเกณฑ์ทหารตามลำดับถึง 2 รอบ

การเรียกทหารนั้น ก็เรียกไปตามตำบลตามที่จับสลากได้ก่อน อย่างในวันนี้ ตำบลวิชิตจะได้เรียกก่อน ตามด้วยตำบลฉลอง ตำบลเกาะแก้ว และสุดท้ายก็คือตำบลรัษฎา

ส่วนกลุ่มสละสิทธิ์ผ่อนผัน จะเรียกเป็นลำดับสุดท้าย

กว่าจะได้เรียก ก็ปาเข้าไปเกือบ 4 โมงเย็นแล้ว…

เมื่อเรียกถึงแล้ว ลำดับถัดไปก็จะเป็นการตรวจร่างกาย

การตรวจร่างกายนั้นก็จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือการตรวจโรค และการตรวจวัดสัดส่วน

ส่วนแรกคือการตรวจโรค จะตรวจว่ามีปัญหาทางร่างกาย (และจิตใจ) อะไรบ้างหรือเปล่า

สำหรับสุภาพสตรี… ก็ตรวจที่จุดนั้นเช่นกัน

หากมีปัญหา ก็จะเชิญไปตรวจต่างหาก

หากไม่ผิดปกติอะไร ก็เชิญไปวัดสัดส่วนต่อได้เลย

ส่วนผม เริ่มเข้าเกณฑ์ทหารประมาณเกือบห้าโมงเย็น กว่าจะได้ตรวจร่างกายก็ปาเข้าไปหกโมงครึ่งแล้ว

แต่ในท้ายที่สุดแล้ว เขาก็ให้ผมชั่งน้ำหนักพอดี

และผมก็ได้น้ำหนัก 103 กิโลกรัม

ส่วนสูงผมได้ 165 เซนติเมตร

สรุปว่า ผมอ้วน!!!

เป็นคนจำพวกที่ 4 ไม่ต้องรับราชการทหาร

เพื่อนอีกคนก็เป็นไส้เลื่อน… เป็นคนจำพวกที่ 2

แต่จำพวกที่ 1 (ที่ได้ทั้งขนาดและไม่เป็นถัดรอง) มันเกินแล้ว คนจำพวกนี้ก็รอดตัวไป…

มาลงท้ายที่การได้รับใบ สด.43 เป็นใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าไป

แต่ก็สงสารเพื่อนบางคนอยู่ไม่น้อย ที่เป็นคนจำพวกที่หนึ่ง

ต้องไปจับใบดำใบแดง…

ปีนี้ใบแดง 150 ใบต่อวันซะด้วย

เฮ้อ…

.

นายเบนซ์อภินันท์ — BenzAbhinan

Like what you read? Give Abhinan Charoenrakviddhaya a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.