[ATM] สับ/สกิมเมอร์

เมื่อสักประมาณหนึ่งเดือนก่อน ทราบข่าวว่าลูกค้าที่ใช้บริการตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน 15 ราย ถูกดูดข้อมูลบัตรเอทีเอ็มด้วยเครื่อง Skimmer รายที่ได้รับความเสียหายต่ำสุดอยู่ที่เก้าร้อยบาท ส่วนรายที่ได้รับความเสียสูงสุดก็มากถึงหกหมื่นสามพันบาท ตามข่าวในมติชนออนไลน์

ซึ่งที่เกิดเหตุก็เป็นตู้ ATM หน้าร้านขายยาบนถนนวิชิตสงคราม ใกล้กับตลาดสี่แยกสี่กอ ในอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ผมคงไม่ได้ลงพื้นที่จริงๆ จังๆ หรอกครับ แต่จากภาพที่ค้นมาจะเห็นว่าตู้ ATM ที่เกิดเหตุเป็นตู้รุ่นเก่ามาก

ผมเลยลองไปดูตู้ที่มีลักษณะนี้ว่าเจอที่ไหนบ้าง

ตู้ ATM ที่เห็นเป็นตู้ ATM ยี่ห้อ Wincor Nixdorf ซึ่งในเมืองไทยเริ่มจะมารู้จักเมื่อประมาณยี่สิบปีที่แล้ว แต่ในรุ่นที่เห็นน่าจะเริ่มเอาเข้ามาใช้ตั้งแต่ปี 2548–2550

นั่นก็คือเริ่มใช้มาประมาณสิบถึงสิบสองปีแล้ว

ตู้ ATM ยี่ห้อ Wincor Nixdorf รุ่น ProCash 1500xe ซึ่งในเอเชียผลิตในประเทศสิงคโปร์ (โตก)

ในโบร์ชัวร์แจ้งว่ามีระบบการป้องกันสกิมเมอร์ ซึ่งถ้าลงลึกไปกว่านั้นคือ เมื่อช่องสอดบัตร ATM ถูกสิ่งแปลกปลอมติดครอบไว้ ตู้ ATM จะขึ้นสถานะงดใช้งานชั่วคราวทันที ซึ่งจะเป็นแบบนี้อยู่แทบทุกยี่ห้ออยู่แล้ว

แต่ตู้นี้ดันสะเพร่าไปหน่อย ออกแบบมาไม่ป้องกัน Skimmer อย่างรอบคอบ คือมีข้อบกพร่องในการตรวจจับสิ่งแปลกปลอมบนตู้ ATM ทำให้ตู้ ATM นึกว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมบนตู้ เลยเปิดใช้งานตามปกติ

ผลมันก็เลยกลายเป็นตู้ที่ไม่ปลอดภัย และเป็นอันตรายอย่างมากหากบัตร ATM ที่ใช้งานเป็นบัตรที่ไม่ใช่บัตร EMV Chip Card

ถามว่า ต่อจากนี้ไป… ตู้ ATM ยี่ห้อนี้ รุ่นนี้ จะปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งานหรือไม่?

คำตอบคือ… ไม่!

ปัจจุบันนี้มีธนาคารที่ใช้ตู้ ATM รุ่นนี้อยู่ 4 แห่งคือ ไทยพาณิชย์, กรุงไทย, ธนชาต, และ ธกส.

(และยิ่งไปกว่านั้นคือ ธนาคารกรุงไทยใช้ตู้ ATM ที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกติดตั้งเครื่องสกิมเมอร์อยู่มาก และใช้ยี่ห้อ Wincor Nixdorf อยู่ประมาณร้อยละเก้าสิบ แถมบางตู้ก็เก่ากว่ารุ่นนี้อยู่หลายปีเลยทีเดียว!)

งานนี้หัวเสียถึงผู้บริหารธนาคาร สั่งเปลี่ยนตู้ ATM ครั้งที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากการเปลี่ยนตู้ ATM เพื่อรองรับบัตร EMV Chip Card ของหลายธนาคาร

ที่ตรงนี้เคยเป็นที่ตั้งของตู้ ATM ยี่ห้อและรุ่นที่โดนเครื่องสกิมเมอร์เล่นงานตามข่าว และก็ได้เปลี่ยนเป็นตู้ ATM ยี่ห้อ NCR รุ่น SelfServ 22e ซึ่งเป็นรุ่นที่ธนาคารไทยพาณิชย์นำเข้ามาใช้ในประเทศไทยเมื่อประมาณสิบปีที่แล้ว

เริ่มจากธนาคารไทยพาณิชย์ใช้งานตู้รุ่นนี้ก่อน ตามมาด้วยธนาคารออมสิน, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ซึ่งก็ใช้ยี่ห้อนี้มาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วแต่อยากจะเปลี่ยนรุ่นด้วย), กรุงไทย, ยูโอบี, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารกรุงเทพซึ่งเป็นรายล่าสุด

ถามว่า ตู้นี้ดีอย่างไร ทำไมถึงเป็นตู้ยอดนิยมของหลายธนาคารแทนตู้รุ่นเก่าๆ ได้

เหตุผลคือ รูปทรงดูเพรียว ทันสมัย

ที่สำคัญคือ ปลอดภัยจากเครื่องสกิมเมอร์ได้มาก เพราะนอกจากลิ้นสอดบัตรที่ออกแบบมาเพื่อให้ยากต่อการถูกครอบโดยเครื่องสกิมเมอร์แล้ว ยังมีระบบตรวจจับเครื่องสกิมเมอร์ที่ดีกว่าด้วย

แต่ถามว่าในปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีเครื่องสกิมเมอร์มันไปถึงไหนแล้ว?

คำตอบคือ… มันไปไกลมากถึงขนาดปรับดีไซน์เครื่องสกิมเมอร์ให้เล็กลง เพื่อให้ยากต่อการถูกตรวจจับของตู้ ATM

ไม่กี่วันที่ผ่านมา ตำรวจ สภ.เมืองเชียงใหม่ ก็พบสิ่งแปลกปลอมตรงลิ้นสอดบัตรของตู้ ATM ยี่ห้อ NCR รุ่นดังกล่าวเช่นกัน

โชคดีที่ตรวจจับได้ เลยปิดให้บริการตู้ไปก่อน

ชาวบ้านตรวจพบอีกด้วย เลยแจ้งตำรวจเพื่อมาทำการตรวจสอบ และก็พบว่ามีอุปกรณ์สกิมเมอร์ 2 ตัวคือ กล้องที่ติดไว้เหนือแป้นกดตัวเลข และเครื่องคัดลอกบัตรที่สอดไว้อยู่ที่ช่องสอดบัตร

ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่แก๊งสกิมเมอร์คิดค้นและพยายามตามให้ทันได้ตลอดเวลา…

ล่าสุดรายงานจากธนาคารไทยพาณิชย์ (ผ่าน Voice TV) พบว่าไทยคือประเทศที่มีปัญหาการก่ออาชญากรรมทางการเงินเป็นอันดับ 6 ของโลก

เอาเหอะครับ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการก็ต้องคอยดูแลสอดส่องตู้ ATM ว่ามีสิ่งแปลกปลอมอะไรหรือไม่

เพื่อให้ตู้ ATM ที่ท่านใช้บริการ เป็นตู้ที่ “ปลอดภัย” สำหรับท่านผู้ใช้ทุกครั้งที่ใช้บริการ

/สวัสดี.


นายเบนซ์อภินันท์ — BenzAbhinan

©2017 Abhinan Charoenrakviddhaya All Rights Reserved.

Abhinan Charoenrakviddhaya

Written by

😁 Benz 🎂 1995.01.22 🏙️ Bangkokian 📚 PCIT.PKRU 📝 Writer 📺 #ยามเฝ้าจอ 🖥️ IT 👨‍❤️‍👨 Gay 📰 Political 😏 Do it easy

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade