Ebu Cehil (Cehaletin Babası) Kimdir?
Diamond Tema
192

Şöyle birkaç eleştirim var:

  1. Kaynakların güvenirsizliği, Buhari den Tirmizi den alıntılar yapmak ne kadar doğru bilmiyorum? Bu isimlerin en yaşlısı peygamberden 250 yıl sonra doğmuştur. Aralında çeyrek bin yıl varken gerek kulaktan dolma gerek sağa sola not alınan yazıların doğrulu güvenilir değildir. Bunlara çok intiba etmemek gerekiyor.

Gerçi önceki yazılarında kaynak olarak gösterdiğin Dr. Emoto ve Su Mineral deneyi’nin hiçbir bilimsel mecrada kabul görmemesi. Emoto’nun Dr’luk belgesini 350 dolar karşılığı Hindistandan almış olması aslında kaynağın güvenilirliğine çok da önem vermediğini gösteriyor.

2. Bu ayetler gibi pek çok ayet metodoloji olarak yaşanılan olaylar üzerine vahyediliyor. Mesela cahiliye dönemi arap adeti olan ilk çocuğun kız olması üzerine diri diri toprağa gömülmesi yaşanılmadan ayet gelmiyor. Keza bir sürü günlük hayatta yaşanılan yanlışlar üzerine ayet iniyor. Tek seferde printerdan çıkar gibi 600 sayfalık kutsal kitap inmiyor. bu ayette ebu cehil isim olarak geçmiyor. Direk muhattab muhtemelen o ancak böyle düşünen herkese hitap ediyor.

Objektif olarak okumak araştırmak isteyenlere Turan Dursun’u önermen de bende noktayı koyuyor. Halbuki adam gibi din tarihçileri olan: Karen Armstong veya Lensley Hazelton çok daha objektif bir bakış açısından inceler.

Yazılarını üslubunu seviyorum ancak kaynak kullanırken biraz araştırmanı veya üzerine düşünmeni naçizane tavsiye ederim.

İyi çalışmalar

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.