Dev Problem: Erkeklerin Arkadaşlıkları
Asaf Vodvil
142

Mesajlara 3 gün sonra dönüp

Telefonlara çıkmayınca

Problem çözülüyor hocam. Ama biraz insafsız olmak ve gözü karartmak gerek. “Ayıp oldu” yu geçmek gerek. Zor…

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.