Ahoj Berko,
Olga Mecerová
12

Ahoj Olgo,

velký dík za podporu. Po prvním šoku se reakce okolí ustálily. Cítím a mám velké pochopení lidí z okolí. Zveřejnění rozhodně byl správný krok.

Přeji ti, ať se se svou situací co nejlíp vyrovnáš a ať to dopadne co nejlíp. Kdybych pro tebe mohl něco udělat, ozvi se — to není fráze.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.