Poté na programu bylo vytvořit návrh pro účastníka z druhé skupinky a po jeho prezentaci jsme si v názorně předvedli dávání a dostávání zpětné vazby
První víkend UXWell
Vendula Ptáčková
9

Asi bych víc rozvedl jednotlivé aktivity, jak bych to asi popisoval známému z cílovky, kdybychom se potkali.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.