Vi fick en länk av pyromanen med första uppgiften. Vi funderade snabbt ut att det var drottenskyrkoruin vi skulle till. Så vi gick dit och letade efter en gång in. Väl inne fick vi en till uppgift av pyromanen. Allt klarade vi bra. Vi tror att pyromanen kan vara en präst eller någon som är väldigt troende eftersom att hen inte ville att universitetet skulle ha makten, och han hatade kungen. Vi har också fått en ny sida med ett lösenord, men vi har ingen aning om vad det är för lösenord, men pyromanen vi ska hitta dig!!!,!,

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Lund grupp 2’s story.