Ще цитирам Джон Ф Кенеди, 35-я президент на САЩ, който го е казал доста по-добре от теб да ме прощ…
BikoNews
13

Мисля разбираш от геополитика - трябват ли ти още аргументи? Мога да изброя поне 5 аргумента, които провокират връщането на казармата и то без да споменавам Швеция и Литва, които вече вземат мерки в тази насока.

  1. Бежански натиск, проблемите са видими във всяка държава в ЕС, приела бежанци
  2. Агресивната външна политика на Ердоган, която подкрепя терористични организации
  3. Заплаха от тероризъм на българска почва и радикализация на ислямистките структури у нас - пример Пазарджик и делото срещу проповядване на салафитски убеждения.
  4. Липса на обективна и адекватна информация, която да даде достатъчно време на обществото да се подготви.
  5. Неадекватната външна политика на България, която на практика е сведена до марионетна държава в рамките на ЕС. Това е причината военното министерство да е оставено на произвола на съдбата като същевременно се оказва, че то е най-реформираното от всички министерства, а щата му е свит няколко пъти - кое друго министерство е сведено отвъд санитарния си минимум.

Колко още искаш или ще плещиш либертариански тези като папагал до безкрай? Огледай се - света ври и кипи. Или го отричаш? Според военни анализатори, и източни, и западни сме на прага на голяма война, а Джордж Фридман, шефа на Стратфор в книгата си “The next 100 years” дори казва от къде ще дойдат проблемите…и познава…пардон успял е да анализира реалните обстоятелства и перспективите от тях…

Show your support

Clapping shows how much you appreciated BikoNews’s story.