Задължителната казарма: робство и 100-процентов данък върху доходите
Kuzman Iliev
74

Ще цитирам Джон Ф Кенеди, 35-я президент на САЩ, който го е казал доста по-добре от теб да ме прощаваш, че така принизявам нелепите ти аргументи, но обществото се базира на солидарност - иначе цивилизация нямаше да има:

“…ask not what your country can do for you–ask what you can do for your country.”

Подозирам, че хахабер си нямаш от военно дело поне според горния текст, цитирам те: “Така както партизанските отряди винаги громят и най-мощните армии, така, ако се наложи, отпор с живота и собствеността си, ще дават и българите.”…явно можеш да караш и ракетата Ариана 5, ако се наложи, нищо, че цял живот си бил зидаро-мазач…колко му е, утре ставам космонавт…ми тъй де чи ко ши муй…

Втори цитат и те оставям, че гаврата с цивилни е военно престъпление, този път е от скаутите и конкретно от Робърт Пауъл: “Be prepared!”…между другото това са и последните му думи…явно си струва човек да ги изповядва през живота си.

Like what you read? Give BikoNews a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.