Bilim Kadınları olarak birçok bilim kadının tarihin sayfalarından silindiğini biliyoruz. Amacımız şimdiye kadar bilim kadınlarının çalışmalarına görünürlük kazandırmak ve bu yok edilişe karşı durmak oldu. Bu bağlamda tarihimize damga vurmuş birkaç bilim kadınını Ezgi Çakırcı tarafından tasarlanan posterler ile ofis, sınıf ve okullarımıza getirmek istedik! Şimdilik 5 bilim kadını ile…


Aktif olarak yürüttüğümüz Bilim Kadınları adlı Twitter projesini, başlangıcını, nereye gideceğini ve amaçlarımızı sizlerle burada paylaşmak istiyoruz.

Bilim Kadınları Tarihçesi

Bizim hikayemiz aslında astrobiyolog olan Betül Kacar’ın Twitter’da “Tarihteki bilimsel araştırma yapmış Türk kadınları kimlerdir, neler yapmışlardır? Nasıl ulaşılabiliriz bu bilgilere? Bir bilen var mı?” sorusunu sorması ile başladı. Bu sorunun ardından Twitter’da aktif olarak yer alan Evrim Çalışkanları’ndan Duygu Özpolat ve İstem Fer; Açık Bilim’den ise Çağrı Yalgın ve…


52/52

 • Bu #haftaninbilimkadini Dr. Serim İlday. Fizik, malzeme bilimi ve matematiği de kapsayan disiplinlerarası bir araştırmacı. Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Merkezi (UNAM)’da Dr. Öğr. Üyesi. staff.bilkent.edu.tr/serim/ @bilkentunam 1/10
 • Lisans eğitimini Selçuk Üni, YL eğitimini Ankara Üni Kimya bölümlerinde tamamladı. DR derecesini ODTÜ Mikro ve Nanoteknoloji’nden aldıktan sonra DR sonrası araştırmacı olarak…

51/52

 • Bu #haftaninbilimkadini H. Tuğça Şener (@htugcas). Astrofizikçi ve Bilim ve Teknik Dergisi yazarı. 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren Krakow Pedagoji Üniversitesi’nde Yard. Doç. Dr. olarak çalışmaya başlayacak tr.linkedin.com/in/htugcas 1/17
 • Dr. Şener lisans eğitimini Ankara Üni, YLını ise Erciyes Üni Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümünde tamamladı. YL eğitimi sırasında Max Planck…

50/52

 • Bu #haftaninbilimkadini Dr. Elif Karaosmanoğlu (@elifkrosmanoglu), İTÜ İşletme Mühendisliği’nde öğretim üyesi ve Pazarlama doçenti. 2010–2012 yıllarında İTÜ İşletme Fakültesi Dekan Yardımcılığı yapmıştır. akademi.itu.edu.tr/karaosman5/ 1/12
 • İTÜ İşletme Mühendisliği Bölümü’nü 1998’de bitirmiştir. 2001 yılında ise Marmara Ünv.’de İngilizce İşletme YL’sini tamamlamıştır. YÖK Doktora bursunu alarak Warwick Business School’da doktorasını tamamlamıştır. 2/12
 • Dr…

49/52


48/52

 • Bu #haftaninbilimkadini Dr. Hatice Güneş (@HatijeGyunesh).Cambridge Üniversitesi Bilgisayar Bilimi & Teknoloji Bölümünde duyusal zeka ve robotik alanında Reader pozisyonunda çalışmakta (Reader : Profesör ve Doçent arasında olan bir çalışma pozisyonu)1/nn cl.cam.ac.uk/~hg41/13
 • Dr. Güneş, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği bölümünden mezun olmuş, Sidney Teknoloji Üniversitesi (Avustralya)’nde ise doktorasını tamamlamıştır. 2/13

47/52

 • Bu #haftaninbilimkadini California Teknoloji Enstitüsü ve Cambridge Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı, gelişimsel biyolog Dr. Berna Sözen @BernaSozen_ . 1/14
  @Cambridge_Uni @Caltech
 • Akdeniz Üniv. Biyoloji bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisansını A.Ü. Tıp Fak. Histoloji-Embriyoloji bölümünde, doktorasını ise A.Ü. Tıp Fak. Temel Bilimler tamamladı. Y.L. araştırmasını Southampton, doktora araştırmalarını ise Cambridge…

Bilim Kadınları

Her alanda cinsiyetçiliğe karşı! #bilimkadinlari #WomeninSTEM #haftaninbilimkadini

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store