Sju Tips För en Produktivare Arbetsdag

Produktivitet har blivit ett populärt ord. Och med all rätt. Vi lever i ett samhälle där många av oss är konstant upptagna. Vi har projekt som behöver slutföras och värde att leverera. Kanske en familj vi vill umgås med, träning att klämma in i schemat och allting annat som pockar på vår uppmärksamhet.

Tid är den resurs vi verkar kämpa mest med att få kontroll över i våra liv.

Samtidigt visar intressant forskning att vi kanske inte alltid är så upptagna som vi tror att vi är.

Så hur kan vi hjälpa oss själva att bli mindre upptagna och få mer gjort?

Nyckeln blir att frigöra tid och möjliggöra fokus. Nedan sammanfattas ett antal tips och strategier som rekommenderas för att skapa en produktiv dag.

1. Schemalägg morgondagen kvällen innan

Genom att planera morgondagen kvällen innan kan vi få en bra känsla för vad som ska hinnas med. Vi kan ha höga ambitioner för allt vi vill göra, men om vi inte avsätter faktisk tid för uppgifterna är risken stor att de inte blir av.

Det är möjligt att hela dagen inte går att kontrollera tidsmässigt, beroende på arbetssituation. Men det är värt att schemalägga så mycket som möjligt. En värdefull fråga att ställa sig är: “Vilka tre saker vill jag uppnå imorgon?” Ett fokus på resultat hjälper att lägga tid på det som är viktigt.

2. Vänta med att gå online

Väckarklockan ljuder och du sträcker dig efter din telefon. Du stänger av alarmet, kanske trycker du på snooze… Sen? Kollar mailen snabbt, ‘gillar’ några nya Instagrambilder, svarar på ett meddelande du fick sent igår kväll… Dagen har börjat.

Ett sätt att skapa utrymme för produktivitet är att vänta så länge som möjligt med att gå online. Får vi lite tid att börja dagen utan att bli bombarderad av intryck, så hittar vi enklare fokus — och tid — att ta oss an det vi själva tycker är viktigt. En bra start kan göra stor skillnad i hur vi hittar fokus för dagen.

3. Stäng av alla notifikationer

Det finns ett talesätt som säger: “Din inkorg är alla andra personers agenda”. När vi blir avbrutna — vare sig det är en notifikation eller någon som knackar på axeln — kan det ta tid att hitta tillbaka till koncentration. Vi agerar ofta reaktivt när någon ringer, mailar eller skickar ett meddelande.

Behövs verkligen alla notifikationer på mobilen och mailen? Tänk om vi kan välja själva när vi vill ta del av informationen? Testa att stänga av notifikationer på mail och telefon, och se hur det påverkar din produktivitet.

4. Gör det viktigaste först (ät grodan tidigt)

Brian Tracy kallar det för att ‘äta grodan’. Grodan är den uppgift som vi gärna skjuter upp, men som skulle ge mycket att bli klar med. Han menar att om vi ändå behöver äta en groda under dagen, så är det lika bra att göra det så tidigt som möjligt.

Vi vet alla hur skönt det är att bli klar med något som hänger över oss. Att få något viktigt gjort tidigt ger ofta motivation och energi att få ännu mer gjort under dagen.

Vad tenderar du att skjuta upp som skulle vara värt att få det klart? Fundera på om det går att schemalägga den uppgiften tidigt på dagen. Vilken groda kan du äta imorgon bitti?

5. Arbeta i kortare tidsintervaller

De flesta av oss arbetar ungefär 8 timmar per dag. Även fast denna struktur kan tyckas vara en rest från industrialiseringen — “8 hours work, 8 hours leisure, 8 hours rest” — finns såklart många fördelar. Det blir en nödvändig förutsägbarhet; vi vet när våra kollegor är på plats och när vi bäst kan nå andra personer på sina arbetsplatser.

Nyare forskning visar dock att det kan vara effektivare att jobba i kortare intervaller. Att schemalägga ett antal 45–90 minutersperioder under dagen med ett tydligt syfte kan ge möjlighet att öka både produktivitet och flow. En annan populär metod är Pomodorotekniken, vilken innebär 25 minuters jobb följt av 5 minuters paus.

Vad på din att-göra-lista kan du få klart i ett intervall?

6. Arbeta efter din egen energi

Trött vid halv fyra? Ingen energi strax innan lunch? Vi är alla olika och har varierande energinivåer under en dag. Ibland kanske vi vill sitta själva med musik i öronen för att bli klara med något, ibland behöver vi energin och interaktionen med kollegor.

Genom att fundera över hur en optimal dag ser ut för dig, givet dina förutsättningar, kan du prestera bättre. Tänk till hur din rytm ser ut och notera när du under dagen har mest energi — planera dagen därefter.

7. Når jag mina mål?

Många saker gör vi av ren vana. För att det alltid varit på ett visst sätt eller för att en kollega förväntar sig något av oss.

Vissa uppgifter går inte att komma ifrån, men det kan vara en bra idé att ibland stanna upp och ifrågasätta vad vi lägger vår tid på. En bra fråga att ställa sig ibland är: “Hur hjälper det här oss att nå våra mål just nu?”

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.