Trong khi bitcoin được xem là người tiên phong trong thế giới tiền điện tử, các nhà phân tích áp dụng nhiều cách tiếp cận để đánh giá các mã thông báo khác ngoài BTC. …


Huobi OTC — một sản phẩm của sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới Huobi Global hay Huobi Pro, sàn Huobi OTC được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Remitano, nền tảng mua bán giao dịch các đồng coin phổ biến như Bitcoin, Ethereum, USDT, Ripple,..với VND.

Image for post
Image for post

Huobi OTC là gì?

Huobi OTC là một nền tảng giao dịch được thiết lập nhằm phục vụ cho nhu cầu giao dịch ngoài quầy (giao dịch OTC) đối với các đồng tiền điện tử. Huobi OTC là một nhánh nhỏ của sàn giao dịch Huobi , trước đây còn được gọi là Huobi Pro. …


Sàn giao dịch tiền số Binance là 1 trong số các sàn lớn nhất trên thế giới. Sàn này được đa dạng nhà đầu cơ ưa thích bởi độ bảo mật rẻ, an ninh được đảm bảo cùng phí giao dịch thấp, tính thanh khoản cao. Đặc biệt, với Binance thời kỳ thương lượng được diễn ra 1 phương pháp rất mau chóng.

Image for post
Image for post

sàn giao dịch Binance là gì?

Binance là đại lý phân phối tiền điện tử bậc nhất toàn cầu, được xây dựng thương hiệu tại Trung Quốc. Sàn Binance thực hiện đàm luận những cặp tiền công nghệ số như GAS/BTC, ETH/BTC, NEO/BTC và BNB/BTC. …

About

BitcoinBD

Bitcoinbd.org là chuyên trang tin tức thị trường tài chính tiền tệ kỹ thuật số. Website: https://bitcoinbd.org

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store