Sosyal Medya: LinkTree

Kaynak: GlassNode

Bitcoin On-Chain Analysis: 2021 Sees Year of Massive Consolidation for Bitcoin (BTC)

Öne Çıkan Haberler

  • Binance, yaklaşık 906.764.885 $ değerinde 1.684.387 BNB’yi kalıcı olarak kaldırarak 18. üç aylık BNB yakma işlemini tamamladı.
  • JPMorgan, Ethereum’un NFT…

Sosyal Medya: LinkTree

Kaynak: CoinDesk

How can regulation keep up as transformation races ahead?

Öne Çıkan Haberler

  • 300'den fazla yatırımcı, kripto hızlandırıcısı DeFi Alliance’ın merkeziyetsiz özerk bir organizasyon olan AllianceDAO’ya evrilmesini desteklemek için 50 milyon dolar…

Sosyal Medya: LinkTree

Source: Crunchbase News

Europe’s Unicorn Herd Multiplies As VC Investment More Than Doubled In 2021

Öne Çıkan Haberler

  • Avrupa’nın en büyük fintech…

BlockchainIST Center

BlockchainIST Center is an R&D Center for Blockchain, DeFi and FinTech. We provide consultancy and training for private and public sector around the world.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store