Sosyal Medya: LinkTree

Kaynak: CoinDesk

How can regulation keep up as transformation races ahead?

Öne Çıkan Haberler

  • 300'den fazla yatırımcı, kripto hızlandırıcısı DeFi Alliance’ın merkeziyetsiz özerk bir organizasyon olan AllianceDAO’ya evrilmesini desteklemek için 50 milyon dolar…

Sosyal Medya: LinkTree

Source: Crunchbase News

Europe’s Unicorn Herd Multiplies As VC Investment More Than Doubled In 2021

Öne Çıkan Haberler

  • Avrupa’nın en büyük fintech…

Sosyal Medya: LinkTree

Kaynak: GlassNode

8 Best On-Chain Data Analysis Platforms in 2021

Öne Çıkan Haberler

  • JPMorgan raporu, Ethereum’un ölçekleme sorunları nedeniyle Defi hakimiyetini kaybedebileceğini belirtiyor.
  • 10 Ocak’ta açılan NFT alım-satım platformu LookRare’in günlük hacimi 394…

Sosyal Medya: LinkTree

Kaynak: Coin98

From art to gaming: The biggest NFT trends of 2021

Öne Çıkan Haberler

  • 10 Ocak’ta açılan NFT alım-satım platformu LookRare’in günlük hacimi 394 milyon doları aştı.
  • Sanal bir dünya olan Sandbox, bugün Mega City’de arazi satışına başladı.
  • Associated Press, koleksiyonerlerin 175 yıllık…

Sosyal Medya: LinkTree

Source: Alternative.me

2021 Has Been a Big Year for Bitcoin: What’s Next?

Öne Çıkan Haberler

  • Tahmini net değeri, kripto varlıkları hesaba katılmadan, 96 milyar ABD dolar olan Binance CEO’su Changpeng Zhao’un…

BlockchainIST Center

BlockchainIST Center is an R&D Center for Blockchain, DeFi and FinTech. We provide consultancy and training for private and public sector around the world.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store