Boligkøb: Hvad skal i være opmærksom på som boligkøbere

Læs artiklen her

Start med at lægge et budget for dit boligkøb

Budgettet viser, hvad du/I har til overs hver måned til at betale mad og husleje for osv.Her er det vigtigt, at alle indtægter og udgifter medregnes, således at dit budget giver et retvisende billede af din økonomi, når du skal låne penge til dit boligkøb.

Undersøg markedet for boligkøb

Boligdeal.dk kan du nemt få et overblik over alle ledige boliger til salg i Danmark — jo mere du ved om markedets muligheder for boligkøb, jo bedre er du stillet i en forhandlingssituation, når der eksempelvis skal forhandles pris.

Boligens salgsopstilling

Når du har valgt nogle potentielle boligemner er næste skridt at få bestilt salgsopstillinger hos de forskellige udbydere. I salgsopstillingen kan du læse alt om den bolig, som du har forelsket dig i — her finder du alt det med småt, som fx. finansieringsforslag fra mægler, ejerudgift osv.

Hvad skal du tjekke i boligen?

Fugt og svamp
Når du skal kigge på huset skal du specielt være opmærksom på skimmelsvamp, som kan være meget sundhedsskadelig og i mange tilfælde gør boligen ubeboelig. 
Kælder
Er der kælder i boligen, skal den undersøges grundigt — kælderen kan gemme på skader, der senere skal ordnes og kan koste dig dyrt. Kig især efter om der er revner i gulv og vægge. 
 Tag
Det kan blive dyrt at udskifte taget, så vær opmærksom på tagets tilsstand. Spørg sælger, hvornår taget er lavet, hvilket ofte også står i tilstandsrapporten, men det er altid en god ide at få det tjekket igennem!
Oversvømmelse
Vær også opmærksom på, om boligen er placeret i et område, hvor der er fare for oversvømnmelser. Et vigtigt råd er at tjekke boligadressen på dingeo.dk som fortæller dig om der er oversvømmelsesrisiko. 
Badeværelset
Hvad der også kan koste dig dyrt, er badeværelset! Et badeværelse med revnede fliser og fuger kan medføre til fugtskader og skimmelsvamp, som kan ødelægge indeklimaet. Læs mere om de forskellige punkter her: https://www.boligdeal.dk/blogs/boligkoeb-gode-raad-til-boligkoebere.aspx

Tilstandsrapporten, elinstallationsrapporten og ejerskifteforsikring

Når du skal til at købe en bolig skal du vise hvad en tilstandsrapport egentligt er, og hvordan du efterfølgende er dækket af erjerskifteforsikringen. En tilstandsrapport er udarbejdet af en byggesagkyndig, der kigger boligen igennem fra A til Z i forhold til til de oplysninger som sælgeren har opgivet. Som boligkøber får du med hjælp fra tilstandsrapporten et overblik over boligkøbets tilstand og eventuelle skader, som skal repareres.

Kan man fortryde boligkøbet?

Du kan kun fortryde boligkøbet, hvis sælger ikke har underskrevet købsaftalen endnu. Har boligkøber og sælger begge underskrevet, er købsaftalen bindende. Ønsker du at fortryde boligkøbet herefter, kan du som boligkøber fortryde senest seks hverdage efter — her skal du også betale en godtgørelse til sælger på 1% af den samlede købesum. I praksis kan du undgå at betale godtgørelse til sælger hvis der i købsaftalen er et forbehold om rådgivergodkendelse, også kendetegnet advokatforbehold.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.