Nijmeegse verhalen

In Nijmegen hebben we de afgelopen periode op verschillende momenten verhalen opgehaald bij inwoners. Waarin zij vertellen over hun leven. Op deze pagina een overzicht van al deze verhalen, opgehaald door interviewers vanuit gemeente Nijmegen en de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Rijke verhalen die helpen om beleid te evalueren, als input voor nieuw beleid en om tot nieuwe ideeën te komen. Op deze pagina staan alle verhalen die we opgehaald hebben bij elkaar.

Jeugdzorg, wmo

Vroeger kon ik de hele wereld aan
| 76 jaar | WMO | dialyse | Sociaal WijkTeam| PGB | traplift |

Het bleek een grote puzzel en nog steeds blijven we puzzelen
|kinder- en jeugspsychiatrie | MCDD — autisme verwante stoornis | bijzonder onderwijs | thuis van school | leerplicht | opname psychiatrische kliniek |

Ik had zoveel problemen en was daarnaast ook nog puber

Haar problematiek heeft haar leven gered

Al ze me proberen af te remmen dan geef ik twee keer zo hard gas

Passend onderwijs, niet makkelijk wel mogelijk

Altijd blijven lachen

Leef vandaag, de zorgen zijn voor morgen

Een klein beetje ziek

Voor participeren heb je een netwerk nodig

De kracht van mevrouw Jansen

Zo lang wij leven zullen wij voor haar blijven zorgen

De onpartijdige rechter

Een gewone jongen

Over jong zijn in Nijmegen

Maak van je hart geen moordkuil

Leren kijken in de dovenwereld

Je moet juist met elkaar in contact blijven

Wijsheid van Levi

Ik wil mezelf bewijzen

Een culturele systeemwereld

Gewoon je leven mogen leiden

Presenting Teaba

Trust the country and its people

Er is nog één klein dingetje

Te oud voor het jongerencentrum, te jong om alleen te zijn

Geen verhaal

Gangmaker pur sang

Een gulden middenweg tussen mij en de maatschappij

Gewoon laten klappen

Like what you read? Give Barbara Boschman a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.