Fler bostäder i Malmö — en naturlig utveckling

Det pågår just nu många projekt parallelt med samma syfte: att bygga fler bostäder i Malmö. Bostadsdeal.se har därför i sitt senaste blogginlägg skrivit lite mer om dessa projekt och om stadens utveckling de senaste åren samt de kommande åren. Läs hela blogginlägget här. Totalt planeras det för cirka 28.000 nya bostäder i Malmö, vilket nästan kan ses som ett måste för att möta den skyhöga efterfrågan som rådet på bostadsmarknaden i Sveriges just nu snabbast växande stad.

Det kommer byggas många nya bostäder i Malmö de nästkommande åren.

Det kommer framöver byggas många nya bostäder i Malmö. Ända sedan mitten av 1980-talet har befolkningstillväxten i Sveriges tredje största stad i princip enbart pekat spikrakt uppåt. Tidigare har tillväxten legat på omkring 0.5 procent per år, men har i dagsläget stigit ytterligare och ligger nu på cirka 2 procent per år. Sett i praktiken innebar det en ökning av antalet invånare under 2016 med omkring 5600 personer. En tillväxtnivå som förväntas hålla i sig i vart fall de kommande tio åren, där staden förväntas växa med omkring 5500 personer varje år åtminstone fram till 2026.

Det pågår just nu därför många olika projekt som alla syftar till att få fram fler bostäder i Malmö. Det är helt enkelt en naturlig och nödvändig process för att möta den ökade efterfrågan efter bostäder och skapa förutsättningar för staden att fortsätta växa. Bland annat planeras nu 119 nya bostadsrätter i Limhamn som förväntas stå klara för inflytt under våren 2019. Här kan du spana in alla lediga bostäder i Malmö, Limhamn, just nu. Även Hyllie pågår planering för nya bostäder. Här planerar man för hyresrätter, vilket är bra för balansen mellan bostadsrätter och hyresrätter på den generella bostadsmarknaden, och målet med projektet är att kunna färdigställa 108 bostäder för inflyttning. Lediga bostäder i Hyllie hittar du här.

Även i östra Malmö förväntas en del byggen dra igång inom den närmsta framtiden. Främst är det MKB:s förvärv av det gamla centralfängelset som förväntas bli bostäder inom kort. MKB förvärvade den gamla anstalten vid årsskiftet och har därmed över 20.000 kvadratmeter mark till sitt förfogande att bygga bostäder på. Totalt planeras det för cirka 250 bostäder i detta projekt.