Fortsatt hög efterfrågan på Stockholms bostäder

Stockholm stad är uppdelat i 14 stadsdelsområden. Varje stadsdelsområde är i sin tur uppdelade i flera mindre stadsdelar. Exempel på ett av de 14 stadsdelsområdena är Norrmalm, Östermalm, Bromma och Årsta. Att Stockholm växer har förmodligen inte undgått någon. Efterfrågan på Stockholms bostäder växer i takt med att Stockholm stads befolkning ökar, givetvis finns det en naturlig correlation mellan de två variablarna. Bostadsköerna för att få en hyresrätt är extremt långa, vilket i sin tur ökar efterfrågan på bostadsrätter. Läs mer om utvecklingen på senaste blogginlägget på Bostadsdeal.se.

Stockholms bostäder fortsätter att vara populära.

I januari i år nådde Stockholm en ny nivå, när kvadratmeterpriset för en bostad innanför tullarna nådde över 94 000 kr. Stockholm stad planerar att bygga, i samrörelse med flera olika byggbolag, cirka 140 000 nya bostäder fram innan 2030. En siffra som är högre än massproduktionen under miljonprgrammens dagar. Enligt experterna lär inte efterfrågan eller prisutvecklingen stanna av, utan en ökning på 6–7% kan man nog förvänta sig de närmsta perioden. Här kan du leta efter den perfekta bostaden bland Stockholms bostäder.

Av alla Stockholms 14 stadsdelar är Vasastan en av stadens mest populära nära det kommer till den unga publiken. Vasastan har toppat listorna länge, och lär fortsätta ligga högt som favorit när det kommer till Stockholms bostäder. Värt att nämna är dock att det finns andra delar av Stockholm om också växer och utvecklas. Exempel på detta är Västerort och Bromma, som ligger strax väster som Kungsholmen. Närheten till naturhet i kombination med goda kommunikationer har bidragit till stadsdelens popularitet. Här kan du hitta lediga bostäder i Västerort. Även Stora Essingen och Reimersholme rankas högt.

Like what you read? Give Bostadsdeal a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.