Hitta din nya hyresbostad via Bostadsdeal’s nya app!

Hyresbostäder i Sverige / Bostadsdeal.se

Bostadsdeal.se lanserar nu en ny lösning till mobilsökning med appen ”Hyresbostäder i Sverige”, som finns på både App store och Google play.

Appen innehåller nästintill alla lediga bostäder, vilket gör det möjligt för den bostadssökande att få besked direkt när det erbjuds en ny hyresbostad på bostadsmarknaden, oavsett geografisk placering.
Därmed ger appen också svenskarna möjlighet för att reagera snabbt när det erbjuds en ny hyresbostad:
 
 ”Det är stor konkurrens om de mest eftertraktade hyresbostäderna runtom i landet. Om man ska få en hyresbostad måste man reagera väldigt snabbt när hyresbostaden kommer ut på marknaden. Med den nya appen får den bostadssökande besked direkt, så att hen, oavsett om hen är på stranden, i väntrummet, i affären eller står på vattenskidor, kan kasta det hen har i händerna och jaga bostaden istället”, förklarar Thomas Barfod i artikeln som handlar om den nya appen för hyresbostäder.
 
 Det unika med appen är även att man inte behöver registrera sig för att använda sig av appen. Funktionerna i appen är väldigt simpla och kan ställas in så målrättat att man bara får visat precis de bostäder som man tycker är relevanta:
 
 ”De svenskar som är bostadssökande använder otroligt mycket tid på att hitta nya bostäder, och vi hoppas att vi kan spara svenskarnas tid med den nya appen genom att ge dem en snabb överblick över nya möjligheter på bostadsmarknaden för hyresbostäder. Appen passar därför perfekt in i vår generella vision om att demokratisera all vetskap om bostadsmarknaden, genom att göra vetskapen lika tillgänglig för alla”, säger Thomas Barfod från Bostadsdeal.se.
 
 Appen är gratis och tillgänglig i App Store och på Google Play.

Like what you read? Give Bostadsdeal a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.