รด. เขาชนผี ที่เขาชนไก่

[Master แท้มาแล้ว]

ในการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3ที่เข้าชนไก่ มี นศท. อยู่หมู่หนึ่งที่ไม่ถุกกันระหว่าง แก๊งค์เกรียน ประกอบด้วย ลิงค์ , ภู , วิน , นิค , เฟรช และ อ้อย กับแก๊งค์เก๋า ที่มี หนักแน่น , ภีร์ , โฟร์ท , ตี๋ และ บอส เป็นสมาชิก สองแก๊งค์นี้ไม่ชอบขี้หน้ากันตั้งแต่อยู่ที่โรงเรียน เพราะต่างก็คอยแกล้งกันไปมาอยู่เสมอ และเมื่อมาฝึก รด.ภาคสนามก็ยังสร้างปัญหาให้กับกองร้อยทำให้ต้องโดนทำโทษร่วมกันทั้งหมู่ อยู่ตลอดเวลา นอกจากความขัดแย้งกันเองระหว่างสองแก๊งค์เจ้าปัญหาก็ดูเหมือนว่า ณ สถานที่แห่งานี้ยังมีสิ่งเร้นลับ และ ความลับระหว่างครูฝึกกับ นศท.บางคน แอบแฝงและซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางการฝึกภาคสนามครั้งนี้

Part 1 / Part 2

Password : mini-hd-one2up.com

ไฟล์เสียโปรดแจ้งด้วยนะครับ !!!!

ให้ตั้งชื่อไฟล์เป็น part01 , part02 , …. แล้วแตกไฟล์

ขอแค่คำว่า . . . “ขอบคุณ”

และติดตามการ Update ได้ที่ Twitter:@Boyd_Official

Like what you read? Give นายบอย™ [Official] a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.