เล่น LINE แบบ 2 ID ในเครื่องเดียว

ทำได้ทุกเครื่อง ไม่ต้องใช้คอม ไม่ต้อง Jailbreak!!

[ เฉพาะ iOS ]

วิธีการติดตั้ง

  1. เข้าเว็บ http://apps.othman.tv/apps/index.php บน Safari

2. เมื่อเปิดเข้ามาแล้วจะเจอหน้าตาแบบนี้

3. เลื่อนลงมาจะพบกับ Applications ต่างๆ ที่สามารถติดตั้งลงในเครื่องของเราได้ เลือกติดตั้ง Line2 คลิกที่ Link เลย

4. จากนั้นก็กด install ได้เลย

5. รอดาวน์โหลดและติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์

6. กดเข้าแอพ Line ตัวที่ติดตั้งใหม่ จะมีหน้าต่างขึ้นมาถามให้เรากด Trust

7. จากนั้นก็จะเข้าสู้หน้าปกติของ Line หากใครที่มีไอดีอยู่แล้วก็ Log in ได้เลย หากใครยังไม่มีก็ Sign up ใหม่

8. จากนั้นก็เพิ่มเพื่อนได้ตามปกติ และใช้งาน Line แบบ 2 ID ได้แล้ว

*****************************************************************************************

หมายเหตุ

  • LINE 1 และ LINE 2 สามารถส่งข้อความหากันได้ตามปกติ
  • LINE 2 ไม่มีระบบแจ้งเตือนข้อความใหม่
    แต่กดเข้าไปอ่านได้ ข้อความเข้ามาถึงผู้รับตามปกติ
  • บทความนี้เป็นการทดสอบติดตั้ง app ด้วย iPhone ที่ผ่านการ Jailbreak แล้ว
  • การติดตั้งแอปด้วยวิธีดังกล่าว เป็นวิธีการ Cloning แอพออกมาใช้งาน ไม่มีผลเสียหรืออันตรายใดๆ เมื่อไม่ต้องการใช้ก็สามารถกดลบได้ตามปกติ

*****************************************************************************************

แจ้งปัญหาและติดตามการ Update ได้ที่

เพจ : แบ่งปัน By นายบอย

Twitter : @Boyd_Official

Like what you read? Give นายบอย™ [Official] a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.