SÅ AUTOMATISERAR DU PROCESSER I DITT FÖRETAG

Många startar sitt företag för att de vill kunna bestämma själva när de jobbar och vad de gör på dagarna. Men det händer ofta att samma personer, efter några månader, upptäcker att de i slutändan bara skapat sig själv ett nytt jobb.

Med det menar jag att, istället för att delegera uppgifter och fokusera på att växa företaget, så gör de allt jobb själva som om de vore en anställd. Du kanske känner igen dig och i så fall så är den här artikeln perfekt för dig!

I Brännjärn skapar vi animerade filmer åt företag som snabbt och tydligt vill beskriva sina verksamheter. Och för oss har fokus alltid varit att bygga upp system i företaget som gör processen effektiv för både oss som jobbar där, men i första hand för våra kunder. Ett sådant system kan vara hur vi går från en idé hela vägen genom manusförfattande till en färdig levererad video.

MIN STORY

När jag startade Brännjärn Animation så gjorde jag det själv. Det fanns inga manusförfattare, inga designers, säljare eller animatörer. Det fanns bara en idé om att erbjuda animerade företagsfilmer. Så under de första produktionerna så var det en så kallad one man show.

Jag tog kontakt med kunderna, jag skrev manus, jag designade och jag animerade. Och det bör tilläggas att jag bara hade 24 timmar per dygn. #onemanshow

Det var ju inte hållbart och jag visste att för att få verksamheten att växa så var jag tvungen att bygga upp processer. Processer som skulle göra upplevelsen bättre för kunderna och som skulle öka kvalitén på produktionerna.

HUR JAG SKAPADE PROCESSERNA

Jag började med att identifiera mönster i min process där momenten såg likadana ut varje gång jag genomförde dem.

För mig var det saker som när jag ställde samma frågor varje gång jag pratade med en ny kund. Och att manuset jag skrev alltid byggde på samma struktur (Beskriv problemet, beskriv lösningen, beskriv produkten som lösningen, uppmana till att, osv…).

När jag visste vilka moment som var repetitiva så kunde jag börja automatisera dem. Och beroende på vad momenten var så kunde jag göra det här på olika sätt. Vid de moment som inte krävde någon kreativ input använde jag mig bara av applikationer.

Applikationer som exempelvis:

Jotform

Ett formulär som kunden får fylla i istället för att jag skulle ringa och ställa samma frågor om och om igen.

Active campaign

Ett logistik program för email kommunikation, Som skickar information till kunder, manusförfattare och mig. Den kunde påminna kunden om de glömt fylla i ett formulär eller helt enkelt skicka svaren från formuläret till manusförfattaren och animatören.

Och när det kom moment som krävde mer kreativ input, så som att skriva manus eller att designa och animera videon, så använda jag mig av kreativa människor.

Men vad som gjorde den stora skillnaden var när jag började koppla ihop applikationerna med människorna. Så att alla små-moment, där jag tidigare var tvungen att lotsa kundens information, manus och koppla ihop röstinspelningar med animatörer, som vanligtvis tog upp en massa tid, var nu sammankopplade. Antingen genom att applikationer som Zapier eller projekthanterings system som Basecamp.

SAMMANFATTNING

Om du identifierar moment i din verksamhet som är överflödiga eller repetitiva, så har du möjligheten att effektivisera och automatisera din verksamhet och teoretiskt sätt jobba ut dig själv ut ur företaget. Beroende på vad din verksamhet är så kan det resultera i allt från att du sparar några timmar i veckan till att hela ditt företag går på autopilot.

Lycka till och om du vill veta mer om mitt företag så får du gärna besöka vår hemsida här:

www.brannjarn.se

Eller om du vill prata med mig personligen så är du välkommen att skicka ett trevligt mail till carl@brannjarn.se