Litecoin Blok Ödülü Yarılanması Nedir?

BtcTurk

Kriptopara dünyasındaki en eski ve en popüler kriptopara birimlerinden biri olan Litecoin (LTC), 5 Ağustos’ta ikinci blok ödülü yarılanmasını gerçekleştirecek. Pek çok analist ve raporun hakkında konuştuğu yarılanma tam olarak ne demek? Blok ödülü yarılanması, Litecoin’in fiyatını nasıl etkileyebilir? Yarılanma etkinlikleri ne sıklıkla gerçekleşir? Bu yazımızda bu gibi sorulara yanıt verdik.

Kriptopara dünyasında, farklı konsensüs algoritmalarıyla çalışan farklı kriptopara birimleri vardır. Bu konsensüs algoritmalarından biri de Bitcoin (BTC) ile popüler hale gelen İş Kanıtıdır ( Proof of Work — PoW ). Bitcoin ve Litecoin gibi PoW ağları, madencilerin işlemcilerin hesaplama güçleriyle ağdaki işlemleri doğrulaması prensibi ile çalışır.

Bu işlemler, büyük miktarda enerji tüketen ve ağı güvenli tutan çok sayıda işlemci barındıran cihazlar ile gerçekleştirilir. Madenciler enerji tüketimi ile işlemlerin gerçek olduğunu ve değiştirilmediğini teyit ederler ve bunun karşılığında blok ödüllerine sahip olurlar.

Blok başına 12.5 BTC alan Bitcoin madencilerine kıyasla, Litecoin madencileri blok başına 25 LTC blok ödülü alırlar. Litecoin ağında her 840,000 blok ve Bitcoin blok zincirinde her 210,000 blokta (ortalama 4 yılda bir), madencilerin ödülleri yarı yarıya azalır. Bu, ağustos ayı başında gerçekleşecek ödül yarılanması ile madencilerin 2.5 dakikada bir 12.5 LTC ile ödüllendirileceği anlamına geliyor.

Litecoin arzı ve Litecoin ağındaki toplam işlemci gücü

Litecoin’in ulaşabileceği maksimum arz 84,000,000 LTC ve bunların 62,900,000’e yakını halihazırda kazılmış durumda. Bu sayı, üretilecek toplam Litecoin’in % 75'ine eşittir. Bu yazıyı hazırladığımız tarih itibarıyla yaklaşık olarak kazılabilecek 21,100,000 LTC bulunmaktadır.

Gerçekleşecek yarılanmadan sonra, 14,400 LTC günlük üretim 7,200'e düşecek.

Litecoin ağındaki toplam işlemci gücü de kısa bir zaman önce yaklaşık 300 GH/s ile yeni tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. İşlemci gücünün artışı madencilerin Litecoin ağın geleceği hakkında olumlu düşündüğünü gösterse de, blok ödülü yarılanmasından sonra madencilerin daha az karlı olacakları açıktır.

Blok ödülü yarılanması fiyatlara nasıl etki edebilir?

Gerçekleşecek yarılanmadan sonra şu anda günde üretilen 14.400 LTC her gün için 7.200'e düşecek.

Litecoin yarılanmasının 5 Ağustos’ta gerçekleşeceği öngörülmektedir. Yarılanma olayları, PoW konsensüs mekanizması ile çalışan ağların yaşadığı en önemli olaylardan biri. Bazı analizlere göre, Litecoin fiyatlarında yaşanan toparlanma ile paralellik gösteren blok ödülü yarılanması, halihazırda Litecoin fiyatlarına yansımış gibi görünüyor.

Uzun vadede, blok ödülü yarılanmaları her zaman kriptopara fiyatları için olumludur. Düşük LTC arzı ile birlikte Litecoin fiyatının artması pek çok analist tarafından bekleniyor.

Thanks to Ozan Yurtseven

BtcTurk

Written by

BtcTurk

Türkiye’nin ilk, dünyanın dördüncü Bitcoin ve kripto para alım satım platformu https://www.btcturk.com

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade