Bu mekanizmayi, ROM gibi bambaska bir donanim ve sadece acma kapama isleriyle ugrasan bir yazilim…
Talha Ocakçı
1

Beyefendi, yine Primat zekamızla düşünüyoruz hatamız yazıda belirtildiği gibi en çok bu. Gelmiş geçmiş bütün veri tabanını analiz edebilecek bir yapay zeka en basitinden bu yorumunuzu okuyup o ihtimali bile değerlendirebilir.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.