26 Followers

26 Followers

 • Sinan Çelik

  Sinan Çelik

 • Erdi Doğan

  Erdi Doğan

  Yıllardır web sektörünün içindeyim. Özellikle eticaret konusunda bir çok proje de bulundum ve bir çok proje geliştirdim. Founder #Digitexa

 • Zeynep Tumsek

  Zeynep Tumsek

 • Gülen Gündüz Yılmaz

  Gülen Gündüz Yılmaz

  Koç, Eğitmen, Yazar, YouTuber

 • Bager Akbay

  Bager Akbay

  experimenting @iskele47

 • Cem Polat

  Cem Polat

  Software Testing Specialist

 • Şaban Ulutaş

  Şaban Ulutaş

  Senior Software Engineer ||| Refactor the life ||| Less is more ||| Great things never came from Comfort Zones

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store