Yapılan araştırmaya göre, son 10 senede Türk Lirası’nın alım gücünün %116 kayıp yaşadığı görüldü. #Buarada, Kayıp Kız filmi 2014 yapımıdır.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated ÇAPAMAG’s story.