Náš tím advokátov poskytuje klientom bizinisovo orientované a inovatívne právne riešenia na najvyššej úrovni. Ak zamýšľate rozbehnúť alebo rozšíriť svoje podnikanie v Českej republike alebo na Slovensku, je naša advokátska kancelária tou správnou voľbou. Sústreďte sa na rozvíjanie Vášho core biznisu a starosti s právnymi záležitosťami prenechajte nám.

Sme si vedomí toho, že komplexná právna ochrana má len malý význam, ak Vás zároveň obmedzuje v ďalšom rozvoji a úsilí o dosiahnutie vyšších ziskov. Preto v našej advokátskej praxi berieme tento často prehliadaný fakt na zreteľ, čo naši klienti veľmi oceňujú.

Neponúkame Vám bezbrehé právne analýzy problémov. Ponúkame ich riešenie. Našim cieľom sú praktické a efektívne postupy, ktoré uľahčia Vaše podnikanie a prinesú výsledky.

Z ľava: Martin Žák, Juraj Hudák, Marián Čuprík — zakladajúci partneri advokátskej kancelárie Advokáti CHZAdvokátska kancelária CHZ poskytuje svojím klientom komplexné právne poradenstvo vo všetkých významných právnych odvetviach v Českej republike a na Slovensku. Špecializujeme sa najmä na poradenstvo v oblasti IT práva, telekomunikačného práva, práva duševného vlastníctva, farmaceutického práva a medicínskeho práva.

Kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme.

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.