Demokrasiden söz edilebilmesi için iki soruya demokrasiye uygun cevaplar vermek gerekiyor. İlki, “iktidara nasıl gelinir?”, ikincisi ise “nasıl yönetilir?” Her iki soruya da demokrasinin temel tercihlerine uygun cevaplar verilebiliyorsa, demokratik bir ülkede yaşandığı kabul edilebilir.

İlk sorunun demokratik cevabı “farklı siyasal programlara sahip siyasal hareketlerin özgür bir rekabet ortamında girdikleri seçimler yoluyla iktidara gelinir” şeklindedir. Türkiye açısından “seçimle iktidara gelinir” önermesi, öncesinde tartışmalı da olsa, askeri vesayetin sonlanması sonrası için doğru bir önerme denebilir. Sandık bu bağlamda demokrasinin birinci ayağı olarak işlev görmekte.

Peki ikinci soruya nasıl cevap veriyoruz? Bu sorunun demokratik cevabı şöyle olsa gerek: “Toplumun asli iradesinin toplum…

Osman Can

Hukuka ve insan yaşamına saygı... Bu topraklarda birlikte yaşama iradesini sahiplenme... Ve SÜKUNET... Bunun ötesinde sözün anlamı yok.

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store