De impact van de coronacrisis op artiesten heeft geen introductie nodig. Wie nu nog bezig is met een tijdelijke oplossing, is te laat. Om maar direct met de deur in huis te vallen: Elk artiest en creator kan zijn plannen voor 2020 in de prullenbak gooien. De coronacrisis is here to stay, althans voorlopig. Tijd voor een nieuwe strategie, toegepast op deze nieuwe realiteit.

Met mijn personal brand The Fanbase Builder help ik artiesten en creators met een beter merk, een grotere fanbase en meer omzet. We hebben de afgelopen weken veel waardevolle dingen geleerd, die we direct kunnen toepassen…

Carlo Kiksen

I’m a digital strategist for artists and creators, based in the Netherlands. I write in Dutch & English about music, marketing and branding.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store