The Fanbase Builder: De stap naar een personal brand

Nieuw jaar, nieuw decennium, nieuwe bedrijfsnaam! Na vijf jaar ondernemen neem ik afscheid van mijn agency label ‘SMOOTH&GOOD’ en start ik mijn personal brand ‘The Fanbase Builder’.

Personal brand vs. agency label

De keuze voor een personal brand heb ik bewust gemaakt. SMOOTH&GOOD heb ik altijd gezien als een digital marketing en branding agency. Een ‘agency’ impliceert dat er meerdere mensen aan een opdracht werken. Dit was — en is — ook altijd het lange termijn doel van SMOOTH&GOOD.

The Fanbase Builder: De merknaam

Met The Fanbase Builder geef ik in de merknaam al duidelijk aan wat je aan mij hebt: Ik help artiesten en creators met de groei van hun merk, fanbase en omzet. Zonder merk geen fanbase, zonder fanbase geen omzet. Dit sluit perfect aan bij mijn visie op marketing en branding: De fan staat centraal, alles draait content en goede (artiesten)merken zijn continu bezig om een verhaal te maken wat doorverteld kan worden.

‘Builder’ geeft ook de meeste zoekresultaten in combinatie met ‘how to’ + fanbase. Ook best handig.
‘Builder’ geeft ook de meeste zoekresultaten in combinatie met ‘how to’ + fanbase. Ook best handig.
‘Build’ geeft ook de meeste zoekresultaten in combinatie met ‘how to’ + fanbase. Ook best handig.

The Fanbase Builder: Logo, beeld, fonts, kleuren

De identiteit – oftewel beeld, letterlogo, fonts, kleuren, etc – is ontwikkeld door Raoul van Studio Turbo. Hij heeft het concept van de vlaggendrager ontwikkeld. Een vlag is een symbool waar mensen zich mee kunnen identificeren. Voor landen, regio’s, steden, politiek, sport, verenigingen en bouwbedrijven is de vlag heilig. De vlaggendrager loopt voorop, mensen herken aan een vlag dat ze ergens bij horen. De vergelijking met creatie, artiesten en fans is snel gemaakt.

The Fanbase Builder: Producten en dienstverlening

Er verandert eigenlijk niets aan mijn dienstverlening, The Fanbase Builder geeft mij echter veel meer tools om uit te leggen wat ik doe.

  • Workshops – Voor merken in de cultuursector heb ik enkele workshops ontwikkeld over de onderwerpen branding, social content en digital marketing.
  • Coaching – Wanneer een uitgebreide campagne nét een stap te ver is, help ik artiesten en creators graag verder met een coachingstraject of adviesgesprekken. In twee uur kunnen we al flinke stappen maken om merk, fanbase en verdienmodellen te verbeteren. De uitkomst is voor elke artiest anders.
  • Talks - Ik deel graag mijn kennis in panels, keynotes en gastcolleges.
  • Freelance - Wil je langer van mij genieten, zet me dan achter een bureau bij jou op kantoor.

The Fanbase Builder: Meer weten?

Neem gerust contact met me op, leuk! Check mijn website voor meer info, volg me op Instagram of stuur me een mail op carlo@thefanbasebuilder.co

I’m a digital strategist for artists and creators, based in the Netherlands. I write in Dutch & English about music, marketing and branding.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store