The Fanbase Builder: De stap naar een personal brand

Personal brand vs. agency label

The Fanbase Builder: De merknaam

‘Builder’ geeft ook de meeste zoekresultaten in combinatie met ‘how to’ + fanbase. Ook best handig.
‘Build’ geeft ook de meeste zoekresultaten in combinatie met ‘how to’ + fanbase. Ook best handig.

The Fanbase Builder: Logo, beeld, fonts, kleuren

The Fanbase Builder: Producten en dienstverlening

  • Campagnes – Release, tour, merch, artiest introductie, you name it: Met een effectieve campagne help ik artiesten en creators om fans te werven, activeren en behouden. Dit varieert tussen het bepalen van een campagnestrategie, het management van een campagne of een specifieke social advertising campagne.
  • Workshops – Voor merken in de cultuursector heb ik enkele workshops ontwikkeld over de onderwerpen branding, social content en digital marketing.
  • Coaching – Wanneer een uitgebreide campagne nét een stap te ver is, help ik artiesten en creators graag verder met een coachingstraject of adviesgesprekken. In twee uur kunnen we al flinke stappen maken om merk, fanbase en verdienmodellen te verbeteren. De uitkomst is voor elke artiest anders.
  • Talks - Ik deel graag mijn kennis in panels, keynotes en gastcolleges.
  • Freelance - Wil je langer van mij genieten, zet me dan achter een bureau bij jou op kantoor.

The Fanbase Builder: Meer weten?

I’m a digital strategist for artists and creators, based in the Netherlands. I write in Dutch & English about music, marketing and branding.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Carlo Kiksen

Carlo Kiksen

I’m a digital strategist for artists and creators, based in the Netherlands. I write in Dutch & English about music, marketing and branding.

More from Medium

The Last Goodbye

The Tree that Fell, Made a Loud Noise but Everyone Decided to Ignore it

CHRONICLES OF A TIRED STUDENT

ONE MONTH BEFORE STROKE YOUR BODY WILL SEND YOU THESE WARNING SIGNS