Image for post
Image for post

Temmuz ayı gayrimenkul piyasasındaki gelişmeleri özetlediğim bu yazıda, güncel en düşük konut kredisi faiz oranı ve on yıl konut kredisi için tahmini taksit bedeli, konut fiyatlarındaki değişimleri, satılan konut sayılarını ve Amerika ve Birleşik Krallık ile karşılaştırmaları, ortalama konut fiyatlarını, yabancılara yapılan satışları, konut dışı gayrimenkul satışlarını ve yatırımımızı diğer yatırım araçları karşılaştırmamızı bulabilirsiniz.

1. KONUT KREDİSİ

Şu an en düşük konut kredisi faiz oranı aylık %1,49 ile Vakıfbank’ta. Geçtiğimiz ay en düşük konut kredisi faizi %1,55'di. …


Image for post
Image for post

Her canlı barınmak ister. Çıplak gözle görebildiğimiz en küçük canlılardan olan karıncalar bile, (hani boyutuna göre en güçlü, en uzun süre yaşayan böcek türü) ilkbaharla birlikte hararetli bir şekilde barınaklarını yiyecekle doldurmaya çalışırlarken, bir yandan da bozulan barınakları için yeniden inşaa telaşına başlarlar. Biz insanlar da, benzer bir telaşın içerisindeyiz. Önceleri kiralık bir ev ile karşılanan barınma ihtiyacımız, kariyer basamaklarını tırmanmamız veya piyangodan (bu en güzeli olsa gerek) elde edilen sermaye ile sadece barınma ihtiyacı olmakla kalmaz içimizdeki “sahip olma” dürtüsü de hayata geçer.

Gayrimenkul piyasası oyuncularına/yorumcularına yöneltilen mikrofonlardan, “konut almanın tam zamanı çünkü konut çok kazandırıyor” cümlelerini hemen hemen her zaman duymaktayız. Bu anlamlı(!) cümleye istinaden alınacak bir yatırım kararı oldukça safiyane duygularla alınmış bir karar olur. Ekonomik göstergelerin bize neyi ifade ettiğini anlayabilmek için, son yıllarda sıklıkla duyduğumuz finansal okuryazarlığa hakim olmamız gerektiği gibi gayrimenkul piyasasındaki göstergelerin bize ne ifade ettiğini de benzer bir okuryazarlık ile tahlil etmemiz gerekiyor. …


Image for post
Image for post

1. KONUT FİYATLARI
Konut fiyatlarındaki değişimi incelediğimizde Mart ayında konut fiyatlarının %3,4 oranında arttığını görüyoruz. Bu artışı enflasyon etkisinden arındırdığımızda reel değişimin negatif yönde %13,5 olduğu görülüyor.

Image for post
Image for post

Bu şu anlama geliyor, geçen yıl Mart ayında aldığınız konut Türkiye ortalamasında değerini artırmış gözükse de, enflasyona göre değerini %13 oranında yitirdi.

Image for post
Image for post

Üç büyük ilde konut fiyat değişimlerini incelediğimizde İstabul Mart ayında eksi yönde %1,7 değer kaybetti, enflasyon etkisinden arındırıldığında ise %16,7 değer kaybetti.

Image for post
Image for post

Ankara Mart ayında %1,7 değer artışı gösterirken, enflasyondan arındırıldığında %12,1 değer kaybetti. İzmir Mart ayında %4,1 değer artışı gösterirken, enflasyondan arındırıldığında %13,8 değer kaybetti.

Image for post
Image for post

2. KONUT SATIŞLARI
Mart ayında 105.046 olarak gerçekleşen konut satışlarında seçim sebebiyle kamu bankaları tarafından yapılan kampanyanın etkisi bulunuyordu. Kampanya öncesi Şubat ayında toplam konut satış adedi 78.450 adet olarak gerçekleşmiştir. Nisan ayında 84.403 adet konut satışı gerçekleşti. …

About

Celal Erdoğdu

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, gayrimenkul piyasası hakkında araştırmalar yapıyor, videolar çekiyorum ve podcast yayınları yapıyorum.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store