01.01.2018 — Başlangıç!

2018 yılında yapmayı niyetlendiğim şeyler listesinin ik maddesi düzenli yazı yazmakla ilgiliydi.

Az önce Teaching Talk: Helping Students Who Procrastinate (Tim Pychyl) https://www.youtube.com/watch?v=mhFQA998WiA adlı videoya üye olduğum yüzlerce newsletter’dan birinde rastlayıp, soluksuz seyretmemin ve düzenli yazmaya başlamak için vakit kaybetmenin anlamsız olduğunu kendime itiraf etmemin ardından, bu platformun ilk yazısını tam olarak 01.01.2018 saat 22:27'de başlayıp 22:30'da bitirmiş oluyorum.

Video Procrastination ile ilgili şu ana kadar seyrettiğim en bilgilendirici video!

Bundan sonraki yazı ne ile ilgili olacak emin değilim; ama her gün bir yazı olmasını hedefliyorum.

-C.

Like what you read? Give Cengiz Yildiz a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.