5 książek, które powinien znać każdy rekruter IT
Katarzyna Rojewska
122

Dobre tytuły.
Warto też dodać kolejny: “How to Speak Tech: The Non-Techie’s Guide to Technology Basics in Business” autorstwa Vinay Trivedi.

To pozycja, dzięki której rekruterzy poznają podstawowe pojęcia ze świata IT, które ułatwią im komunikację z kandydatami. Książka przydatna zwłaszcza dla rekruterów, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z poszukiwaniem talentów technicznych.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.