Written by Bobby Prins and Marck Oemar — March 2021

Photo by Pankaj Patel on Unsplash

I think we can safely say that Puppet Configuration Management has changed the software infrastructure world for the better. No more one-off scripts or manual work to get servers provisioned, and gone are the days of configuration drift.

That said, Puppet shifted traditional infrastructure management more towards software development because we are developing Config as Code, even if it’s declarative.

This shift brings new challenges. A Puppet codebase can become too big, complex, and monolithic. We have to test our code, but how should we do it, and when?

We’ve…

Geschreven door Marck Oemar — Oktober 2020

Photo by Drew Beamer on Unsplash

De Covid-19 pandemie heeft de wereld op z’n kop gezet. Als we kijken naar de Agile en DevOps beweging, dan is fysieke interactie, communicatie en samenzijn cruciaal. Hoe kunnen we meetups en kennissessies organiseren zonder in dezelfde ruimte te zijn?

Een rondje door de wandelgangen maken om informatie te delen is er nu niet meer bij. Hoe waarborgen we de samenhang en energie in een team?

Dit zijn actuele vraagstukken binnen Cohesion, en met deze blog serie delen we inzichten en tips die je mogelijk zouden kunnen helpen met Remote werken.

Uitdagingen

In dit…

Geschreven door Marck Oemar — Mei 2020

Photo by Guillaume de Germain on Unsplash

Elke IT engineer die rondloopt in een enterprise omgeving zal op een of andere manier te maken hebben gehad met ITIL, het ITSM framework (in het bijzonder v1 t/m v3). Wanneer het is ingericht als een geoliede machine, waarbij een ieder zijn/haar bijdrage doet, dan heeft het een positieve invloed op de kwaliteit van de geleverde IT-diensten.

Toch voelt ITIL soms als een noodzakelijk kwaad, want als engineer wil ik gewoon mijn change uitvoeren en ben ik zelfverzekerd van een goede afloop.

En toen was er DevOps, de heilige graal, een methodologie die…

Cohesion

We Transform Infra, Code and Mindset! (Continuous Integration Deployment Delivery)

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store