Ice*Amsterdam brengt PR-activiteiten onder bij Gulden

Ice*Amsterdam, de organisatie achter de schaatsbaan op het Museumplein, heeft Gulden geselecteerd als communicatiebureau. Gulden gaat Ice*Amsterdam ondersteunen bij haar digitale communicatie en pr.

Jeanine Geurts, stichting Ice*Amsterdam: “We hadden erg behoefte aan een communicatiebureau dat proactief met ons meedenkt van strategie tot uitvoering. Dit jaar organiseren we naast de schaatsbaan voor het eerst een kerstmarkt. Gulden zorgt ervoor dat wij onze digitale kanalen optimaal kunnen benutten en journalisten ons weten te vinden.”

Dean Kappen, oprichter Gulden: “Ik ben erg trots om voor Ice*Amsterdam aan de slag te gaan. De schaatsbaan op het Museumplein draagt samen met haar sponsoren bij aan een stukje cultuurbeleving en kerstsfeer in de stad. Met de opening van het Christmas Village on Ice* later dit jaar zijn ze oprecht niet meer weg te denken van het Museumplein.”

Over Stichting Ice*Amsterdam
Stichting Ice* Amsterdam is in 2013 opgericht door Dick Keser en Pim Pronk. Samen zijn zij al sinds 1999 actief bezig met schaatsbanen. Samen met ruim 50 medewerkers zetten ze zich ieder jaar in om een sfeervolle culturele ervaring neer te zetten voor jong & oud.

Like what you read? Give Gulden a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.