Chemicals are not for pussies


“Er is een Indiaans verhaal over een groot bos vol dieren, waar ook een piepklein papegaaitje leeft. Op een dag breekt een felle brand uit. Alle beesten vluchten, maar niet het papegaaitje: die vliegt naar de andere kant van het bos, scheert over een meertje en vangt daar één minuscuul druppeltje water in zijn snaveltje en vliegt terug. Met dit minuscule druppeltje begint hij te blussen. De andere beesten schreeuwen dat de papegaai geen bosbrand kan blussen met minuscule druppeltjes water. Maar de kleine papegaai gaat onverschrokken door, druppel na druppel na druppel.”

De vrouwen van Yoni zijn als dit dappere papegaaitje. Twee papegaaitjes om precies te zijn. Met hun snavels vol kennis vliegen zij energiek af en aan. Gepassioneerd gaan ze hun inferno te lijf en nemen het op voor de talloze vrouwen uit het grote bos. Want met hun motto ‘chemicals are not for pussies’ valt er heel wat te blussen. Zij richten zich op een brand die al jarenlang sluimert, her en der slachtoffers eist maar nog totaal onbekend is. Hoogste tijd om daar verandering in te brengen, aldus Yoni.

Tampons in het zonnetje

We vallen maar met de deur in huis. We zetten het minst sexy product ever in de spotlights. Tampons! Geen product dat uitgebreid wordt besproken, zo op een feestje of tijdens de bedrijfslunch. En dat terwijl het best interessant is om deze knaapjes eens even goed te bestuderen. Want in veel gevallen kunnen ze synthetische stoffen, chloor en sporen van pesticiden bevatten. Stoffen die je niet in de buurt van je va-gi-na wil hebben. Ai.

Yoni besluit dat dit moet veranderen. En inspireren vrouwen om over hun keuzes en gezondheid na te denken. Niet door andere merken te trashen, maar wel door een biologisch katoenen alternatief te bieden. Met gedurfde campagnes, een tikkeltje glamour en heel veel transparantie spreaden zij the word.

Eind goed, al goed?

“Na een tijdje wordt het papegaaitje opgemerkt door een reusachtige adelaar. Als de enorme vogel ziet wat de papagaai doet is hij zo ontroerd dat hij in huilen uitbarst. Hierbij vloeien genoeg tranen om de brand te blussen. Het bos blijft gespaard.” (Bron: Handboek Betekenisvol Ondernemen, Klomp, Wobben & Kleijer, 2016)

Soms is het niet verkeerd om hulpvaardige en reusachtige vrienden te hebben. Soms komt ie in de vorm van een adelaar. Soms in de vorm van een retail gigant. Samen met de welbekende Etos is Yoni in staat om verder te gaan dan alleen informeren. Door een plek in het Etos schappenplan biedt Yoni Nederlandse vrouwen een katoenen keuze tussen de synthetische producten. (Want even als vrouwen onder elkaar, als je eenmaal op de hoogte bent van deze verantwoorde optie, is het verdomd lastig om iets anders in te brengen.) Een belangrijke stap dus!

Tip van Flip!

Sowieso heeft oprichtster Wendelien wel wat tips als het op partnerships aankomt. Waar zij in eerste instantie probeerden om zoveel mogelijk zelf te doen, komen ze er snel achter waarom er partnerships bestaan. In no time ontdekken ze enkele belangrijke lessen waarbij de twee vrouwen van Yoni leren: 
1) dat zij niet alles zelf hoeven te doen 
2) dat zij niet bang moeten zijn om vooral veel te experimenteren. Immers, wat is het ergste wat er kan gebeuren?
3) dat ze het liefst werken met mensen die in hetzelfde geloven.

Tot slot

Yoni (en het papegaaitje) zijn prachtige voorbeelden van ‘focus small en think big’. In het geval van Yoni richten zij zich op één aspect, de vrouwelijke hygiëne, en stoppen hun hart en ziel in deze taboe doorbrekende missie. En juist met hun ‘driving force for doing good’ ontstaat er een beweging groter dan Yoni zelf!


Dit is een artikel van Concept7

Like what you read? Give Concept7 a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.