family business constitution&PARTNERs

Family Business Constitution&PARTNERs-FBCpartners

It’s very difficult for any business to function successfully without a clearly-defined set of ground rules. In a family-owned business, these rules, which are commonly referred to as a Family Business Constitution, provide guidance and define the manner in which your business functions. A Family Business Constitution is an invaluable formal agreement that creates a binding contract by which all family members must abide

AYSO MECLİS TOPLANTISINDA 28 mart 2017 günü aile şirketleri anayasası ve kurumsal yönetişim modeli sunumu yaptım. On yıl önce de yapmıştım.AYSO da. On yıl önce on yıl sonra neler değişti.Gözlerim kapalı ebso girişinde düşünüyorum.Nasıl inovatif düşünebilirim? Nasıl stratejik düşünebilirim.? Bu iki soru beni yenileşim ve yönetişim konusuna odaklanarak araştırmaya itti. Bir çok üniversite ve sanayi odasında ki konferanslarım da, yüzlerce şirket de ki seminerlerimde bu iki soruya yanıt aradım, onbinin üstünde mühendise, yöneticiye, patrona sorarak…EBSO da aile şirketleri konusunda konferans vermiştim…Türkiye de sürdürülebilir bir büyümeyi gerçekleştiremiyen şirketlerinin en önemli engeli aile şirketleri olmasıdır.Bunu başaranların sırrı ise www.ailesirketleri.org anayasası ile kurumsal yapılanmanın temelini sağlam atmalarıdır.Konu istanbul da büyük aile şirketlerinin bir araya gelmesi ile gündeme geldi,GYİAD organizasyonunda.

GYİAD,Taider ,istanbul kültür üniversitesi -ikü-agmer aile şirketleri zirveleri yapıyor. Yakından izlediğim zirvelerde ben de sunumlar yaptım. İKÜ-AGMER bilimsel yayınların en önemli referans kaynak,ülkemizde. Bende kurumsal yönetişim modelini bilimsel makale olarak sundum,geçen yıl İKÜ-AGMER AİLE ŞİRKETLERİ SEMPOAZYUMUNDA…PwC aile şirketleri raporu hazırlıyor.Deloitte sabancı üniversitesi ile aile şirketlerinde sürdürülebilir başarıyı araştırıyor. Ama doğru soru şudur.?

Aile şirketleri yönetim kurulu üyeleri stratejik düşünebiliyor mu?

Aile şirketlerinin Türkiye gerçeği nedir?

WHAT is the CORPORATE GOVERNANCE

CNBC-e den izleyin…

Ülkemizde aile şirketlerinin ortalama ömrü 3.4 yıl.

her yıl 40 000 şirket kapanıyor 45 000 şirket açılıyor.

Neden?

bu soruya yanıt vermek için çok sayıda şirketi gözlemledim ve bir kurumsal yönetişim modeli geliştirdim.

aşağıdaki kısır döngüyü kırmak gerek.

aile şirketleri üçlü kısır döngüsü

aile ve şirketi arasında sıkışan kurucu patron,işletme yönetiminde amatör bir yaklaşım sergiliyor.

Profesyonel yöneticileri verilmeyen yetki ;sorumluluk almaktan kaçınan deneyimsiz ve BASİRETSİZ aile bireylerine verilince şirket stratejik kararları alamıyor.

Günlük satış, ödeme, kalite üretim sorunları ile boğuşurken şirket pazar payı kaybediyor ve profesyoneller kaçıyor.Üstüne Aile içi çıkar çatışmaları eklenince babalar,kızlar,eşler,kardeşler,kuzenler,oğullar, müdürler,ceo lar arasında görünmez duvarlar yükseliyor.Çözüm basit aslında. Kurumsal Yönetişim ilkelerine uyum sağlayan patronlar ve çocukları altın yumurtlayan tavuğu -şirketi-kesmez.Herşeyi “Ben” bilirim diyen otoriter“yaşlı kurt”babalar ve “abd de okuyan narsist çocuklar şirketi yönetemiyorlar bir yönetim kurulu üyesi olarak.Oysa

Hiçbirimiz hepimiz kadar akıllı değiliz.

Aile şirketlerinin sürdürülebilir başarının anahtarı nerede dir.

Kurumsal yönetişim modeli konferansında bu anahtarı katılımcılara verdim.

bir aile şirketl örneği olarak Koç Holding izlenebilir.
ali sabancıların pegasus ile sabancı holdingden uçuşları da izlenebilir.
taider bu konuda iyi bir farkındalık sergiliyor ama!
aile şirketlerinde değişim çok zor gerçekleşiyor
aile şirketlerinin kurumsallaşma temeli aile anayasası ile atılır diyorum,yıllardır.
işte kurumsal yapılanma yol haritası

big four family business konusunda çok detaylı araştırmalar yapıyor

Aile şirketleri hizmeti veren “big four “global örnekleri referans alıyor ama yerli patronların yoğurt yemesi o kadar farklı ki.

Şirket doktorunu-KURUMSAL YÖNETİŞİM DANIŞMANINI-iyi seçmek gerek.

sevgili patronlar,kardeşleri,çocukları,gelinleri,damatları

Şimdi siz de gözlerinizi kapatın.

Biraz düşünün www.ailesirketleri.org linkinde ki soruları??????????????????????

PwC Aile Şirketleri Araştırması 2012, 30 ülkede faaliyet gösteren 5 milyon dolardan fazla satış cirosuna sahip aile şirketlerini kapsamaktadır:

Avustralya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Hong Kong, Hindistan, İrlanda, İtalya, Malta, Meksika, Orta Doğu (çeşitli ülkeler), Romanya, Rusya, Singapur, Güney Afrika, Güney Kore, İsveç, İsviçre, Tayvan, Türkiye, İngiltere ve ABD. 1.952 aile şirketinden üst düzey yöneticilerle 7 Haziran ve 18 Eylül 2012 tarihleri arasında görüşmeler yapılmıştır.

Bu çalışma, Dünya’nın en kapsamlı ve en prestijli araştırması olarak bilinmekte ve Türkiye’de ise 99 aile şirketi (imalat, otomotiv, tarım, perakende ve inşaat sektörü) bu araştırmaya; şirket sahibi veya üst düzey yönetici olarak katılmıştır.

Bu raporda, PwC (Price waterhouse Coopers ) Türkiye Aile Şirketi Hizmetleri Direktörü Mehmet Karakurt’un Türkiye’deki aile işletmelerine dair yapmış olduğu önemli tespit şudur, “Aile şirketleri krizlerde ‘dalga kıran’ görevi yapıyor.”

PwC’nin Türkiye’de ve Dünya’daki araştırma sonuçları şu şekildedir:

Bu raporda öne çıkan sonuçlar şu şekildedir:

Türkiye’de Öne çıkan Sonuçlar

PwC’nin bu yılki araştırmasında Türk şirketleri açısından öne çıkan temel bulgulardan bazıları şunlar:

Aile şirketleri büyümeye devam ediyor — Türk aile şirketlerinin % 81'i geçen yıl içerisinde satışlarında büyüme yaşarken, bu oran küresel düzeyde % 65 olarak gerçekleşti.

Türkiye’deki aile şirketleri büyüme konusunda istekliler ve kendilerine güveniyorlar- Türk aile şirketlerinin % 12'si önümüzdeki beş yıl içerisinde hızlı ve agresif bir biçimde büyümeyi planlıyor. Öte yandan Türkiye’deki aile şirketlerinin %78'i istikrarlı büyüme beklerken bu oran küresel düzeyde % 69.

Piyasa şartları halen en temel zorluk— Türk yöneticiler en temel zorlukları değerlendirdiklerinde ilk üç dış unsur olarak piyasa şartları (% 37), hükümet politikaları (% 34) ve dış pazarlardaki zorluklar (% 28) sıralanıyor. Endişe uyandıran noktalardan biri olan dış pazarlardaki zorluklar 2010 yılının sonucu olan % 38 oranına göre ciddi bir düşüş gösteriyor. Bu da Türk aile şirketlerinin uluslararası piyasalara açılma konusundaki kendilerine güveninin önemli bir kanıtı olarak yorumlanmalı.

Yetenekli elemanı bulabilmek — Küresel düzeyde, beceri sahibi kişilerin işe alımı gün geçtikçe önem kazanan bir konu. Türkiye’de bu konu 2010 yılındaki % 44 oranından % 23'e gerilemiş olsa da Türk aile şirketleri için en büyük dahili endişe kaynağı olmayı hala sürdürüyor.

Hükümetlerin aile şirketlerine verdiği önem — Küresel katılımcıların %38’i hükümetin kendilerine gereken değeri vermediğini düşünürken Türk aile şirketleri bu konuya çok daha olumlu yaklaşıyor ve hükümetin kendilerine verdiği önem konusunda %41 gibi bir oranla mutabıklar.

Geleceğe bakış: 2017 yılında öne çıkması beklenen konular

Türkiye’deki aile şirketleri, geleceğe ilişkin duydukları güvene rağmen önümüzdeki 5 yıl için ele alınması gereken önemli konu ve zorlukların da olduğunun farkındalar.

Elemanları elde tutabilmek — Türk aile şirketlerinin % 81'i yetenekli personelin elde tutulması konusunda endişelere sahipken bu oran küresel düzeyde % 46.

Uluslararasılaşma: Türk aile şirketlerinin satışlarının %33’ü yurtdışı pazarlara yapılırken, bunun önümüzdeki 5 yılda %40’a yükselmesi beklenmektedir.

Dünya ekonomisine ilişkin sorunlar sürüyor- Türk katılımcıların % 69'u orta vadede dünya ekonomisi konusunda endişe taşıyor (küresel oran %66). Fiyat rekabeti Türkiye’de % 64 ile daha önemli bir konu olarak ön plana çıkmakta (küresel oran %59). Türk aile şirketlerinin %57’si özellikle Türk Ticaret Kanunu gibi yeni kanunlara uyumun dikkat edilmesi gereken bir konu olduğuna inanıyor.

Türk şirketleri yenilikçilik konusuna çok önem veriyor — Şirketlerin yönetimine ilişkin ortaya çıkan kilit konu ise yenilikçilik (% 77). Bu konu Türkiye’de küresel düzeyde olduğundan (% 62) daha öncelikli bir konu. Yeni teknolojiye duyulan ihtiyaç konusunda önceliklere sahip olan Türk şirketlerinin sayısı (% 61) küresel düzeye (% 37) kıyasla daha yüksek görülüyor. Bu da Türk aile şirketlerinin büyümek ve rekabetçi olabilmek için yenilikçiliğe ve teknolojiye verdiği önemin bir kanıtı.

Halefiyet sürecinin yönetimi, hayati öneme sahip — Türk katılımcıların % 41'i işlerin sonraki kuşağa devredilmesinin sorunlara yol açacağı konusunda endişelere sahipken, bu oran küresel düzeyde % 32. Türk aile şirketlerinin % 30'u aile içi anlaşmazlık olasılığını doğal bir sonuç olarak görürken bu oran küresel sonuç olan % 9’a kıyasla çok daha yüksek. Türkiye, araştırmaya katılan diğer ülkeler arasında bu konuda en yüksek hassasiyete sahip ülke durumunda.

PwC’nin 2012 Aile Şirketleri Araştırmasında, Kurumsallaşma, Kariyer Planlaması ve Kuşaklar Boyu Sürdürülebilirlik gibi aile şirketlerine özgü konular ile Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Türk aile şirketlerinin gelişimi üzerindeki muhtemel etkileri de ele alınıyor.

2012 Küresel Aile Şirketleri Araştırması Sonuçları:

Aile şirketlerinin kendilerine özgü nitelikleri

Hem küresel düzeyde hem de Türkiye’ de aile şirketlerinin işe bakışı ve temel özellikleri bakımından önemli benzerlikler bulunuyor.

Uzun vadeli düşünme ve geniş bakış açısı— Türk aile şirketlerinin % 51'i aile şirketlerinin karar alma sürecinde daha uzun vadeli bir yaklaşım benimsediğini onaylarken, bu oran küresel düzeyde de % 53.

Daha hızlı ve esnek karar alma — Aile şirketleri hızlı karar alma ve zor zamanlarda kuralları esnetebilme becerilerini, rekabette ayırt edici bir avantaj olarak görüyor.

İşe ve topluma daha büyük bağlılık— Türk katılımcıların neredeyse tamamı (% 94'ü) aile şirketlerinin kötü zamanlarda bile çalışanlarını tutabilmek ve onları mağdur etmemek için ellerinden geleni yaptığına inanıyor. Bu oran küresel düzeyde % 81 oranında.

Güvene dayalı ve daha kişisel bir yaklaşım— Türkiye’deki katılımcıların % 73'ü kültürün ve değerlerin aile şirketleri için büyük önem taşıdığını düşünüyor, şaşırtıcı olarak bu oran küresel düzeyde % 78 ile Türkiye’den daha yüksek bir oran olarak ortaya çıktı.

Girişimcilik zekâsı— Küresel araştırmada katılımcıların % 63'ü aile şirketlerini piyasanın diğer oyuncularına kıyasla daha girişimci olarak değerlendirirken, bu oran Türkiye’de % 69 düzeyinde. Ülkemizdeki katılımcıların % 54'ü aile şirketlerinin kendilerini her yeni kuşak ile yenileme fırsatı olduğunu düşünüyor ve yine % 54'lük bir kısım aile şirketlerinin daha fazla risk üstlenmeye hazırlıklı olduğu görüşünde. Bu oran araştırmanın genelinde % 39. Bir başka değişle Türk aile şirketleri ciddi bir girişimcilik ruhuna sahip.

İşin yeni kuşaklara devri— Araştırmaya katılan Türk aile şirketlerinin % 70'i birinci veya ikinci kuşakların yönettiği genç şirketler olduğundan, karşı karşıya oldukları en büyük sorun şirketlerini üçüncü ve sonraki kuşak aile üyelerine başarılı bir geçiş süreci neticesinde devredebilmek, uzun vadeli sürdürülebilirlik, büyüme ve kârlılığın sağlanması olarak ortaya çıkıyor.

Küresel boyutta öne çıkan sonuçlar:

2012 Küresel Aile Şirketleri Araştırması’nda PwC, artan satışlarıyla ve agresif beş yıllık büyüme planlarıyla aile şirketlerini küresel ekonominin “isimsiz kahramanları” olarak değerlendiriyor. Araştırma’da öne çıkan sonuçlar şöyledir:

Aile şirketlerinin %65'i geçtiğimiz yılda satışlarını arttırdı. Satışlardaki bu artış özellikle Doğu Avrupa, Latin Amerika ve Orta Doğu bölgelerinde güçlü bir şekilde hissedildi.

Bu şirketlerin %81'i önümüzdeki beş yıl içinde istikrarlı veya hızlı/agresif büyüme bekliyor. Büyümeyi hedefleyen bu şirketlerin %93'ü şirketlerinin büyüme potansiyeline güveniyor ve hatta bu oran Orta Doğu ve Türkiye’de daha da yükseliyor.

Yetenek eksikliği şirketler için büyük bir zorluk oluşturuyor. Şirketlerin yaklaşık % 60'ı doğru yeteneği/beceriyi bulmanın önümüzdeki beş yılda önemli bir zorluk oluşturacağını söylüyor. Şirketlerin neredeyse yarısı önümüzdeki dönemde nitelikli çalışanları ellerinde tutmak için çabalayacaklarını düşünüyor.

Halefiyet planlaması hala bir tehdit unsuru olarak görünüyor. Halefiyet için iyileştirilmiş vergi koşulları ve basitleştirilmiş süreç düzenlemelerinin bu konuda önemli olduğu görüşü yaygın.

SONUÇ OLARAK:

Turizm sektörü de dahil olmak Türkiye’deki işletmeler büyük oranda(%99) “ailesel işletmelerdir.” Türk aile işletmeleri Türkiye ekonomisinin-turizminin can damarıdır. Ve bunun yanında Türk aile işletmeleri dünyanın önde gelen şirketleri ile rekabet edebilmekte ve bazen de yabancı şirketleri kendi bünyelerine katmaktan hiç çekinmiyorlar. Ailesel yönetim modeline sahip Turizm işletmeleri de “Türkler Her Yerde!” algısı ile büyümekte ve dünya çapına yayılmaktadır.

Türkler her yerde algısını gelecekte de yaşatmak için “Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim” vaz geçilmez bir unsurdur.Bu nedenle aile işletmelerinin güçlenerek ve kuşaklar boyunca kalıcı bir büyümeye sahip olabilmeleri için daha çok kurumsallaşmaları hayati önem arz etmektedir. Kurumsallaşma ile uluslararası piyasalarda rekabetçi olabilmeleri ve ülke ekonomisine daha çok katkı sağlayabilmeleri için daha cesur adımlar atmaya devam etmelidirler.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, “Kurucu veya ikinci nesillerin bir sonraki nesle şirketi sağlıklı iken, bıçak kemiğe dayanmadan devretmesinin çok faydası var.

Aile fertlerinin aile şirketleri dışında deneyim kazanmasına çok önem veriyorum.

Başka şirketlerde hafif burun sürtme olayı.” dedi.

Aile Şirketleri.org ANAYASASI ÇÖZÜM ORTAĞIMIZ olarak

KURUMSAL YÖNETİŞİM MODELİ ni uygulayın.

www.AileSirketleri.org ANAYASASI ile kurumsallaşmanın temelini atın,

Family Business Constitution&PARTNERs

It’s very difficult for any business to function successfully without a clearly-defined set of ground rules. In a family-owned business, these rules, which are commonly referred to as a Family Business Constitution, provide guidance and define the manner in which your business functions. A Family Business Constitution is an invaluable formal agreement that creates a binding contract by which all family members must abide

türkonfed bşk mak.müh. orhan duran diyor ki “PATRON lar şirketin büyümesinde ki en büyük engeldir çünkü hobisi yok,işi üst yönetime bırakmıyor ve karı üst yönetimle paylaşmıyor” …imzamı atarım bende cg

www.aileSirketleri.org ANAYASASI &çözüm ortağı