YENİLEŞİM MÜHENDİSLİĞİ

TUVA 2040
TUVA 2040
Jun 7, 2016 · 4 min read

ilab.4.0.for R&D centers

(arge merkezleri için yenileşim atölyesi)

yenileşim yönetimi -INNOVATi.4.0N MANAGEMENT- şimdi online ulaşabilirsiniz. E-LEARNING formatında şirketinizin kurumsal inovasyon kapasitesini ölçebilirsiniz.Sanayi 4.0. teknoloji yol haritanızı şirketinize özel hazırlayabilirsiniz.Yoksa siz dijitalleştiremediklerimizden misiniz? İzleyin

BEYİN AKADEMİSİ. COM internet ortamında e-eğitimler veriyor. www.beyinakademisi.com

sitesine girip online olarak inovasyon kapasitenizi ölçebilirsiniz.

Yenileşime açık mısınız.?

Yenileşim Yönetimi öğrenilebilir mi?

SANAYİ 4.0 TEKNOLOJİ YOL HARİTASINI NASIL HAZIRLAYABİLİRİM ?

www.beyinakademisi.com YENİLEŞİM YÖNETİMİ online

TUBİTAK ın Ankara rixos otelde düzenlediği FİKİRDEN GERÇEĞE sempozyumu yenileşim kültürünün yaygınlaşması için çok önemli bir olaydı, Ankara,İstanbul,İzmir,Bursa KONFERANSLARIMA gelemediniz mi? artık herşey online. Buyrun,izleyin,okuyun,dijitalleşin,dönüşün

İnovasyon İlüzyon değil.Sadece icat değil. Şirketler için öğrenilebilir bir yöntemdir. İnovatif şirketler ile yenileşim yönetimi çalıştaylarımız devam ediyor.Sanayi 4.0. inovasyon stratejilerini geliştirenler “farklı bakıyor”

İnovasyon Paradigması yeni dünya ekonomisinin kapısını açıyor.

innovate or evaporate .

ALGORİTMA YAPAY ÖĞRENMENİN-ZEKANIN-TEMELİDİR.

MUSA EL HAREZMİ DEN GELİR ALGORİTMA.bir türk matematikçisinin isimidir. bilge evi yöneticisidir,bağdatda. el harezmi=algoritma olmasa bugün kimse bilgisayar proğramı yapamaz.

modern yaşamın gizli sırrı algoritmadır videosunu izleyin.ALGORİTMİK düşünün ki yenileşimci olun.BİLİNÇ de aslında organik bir algoritmadır.

AHMET NAFİZ ZORLU gibi sanayi 4.0 yatırım yapan VESTEL.4.0.olur. 11.dakikadan itibaren uludağ zirvesinden dinleyin.

aslında bu zirvenin ülkemizin en büyük dağı AĞRI dağında yapılması gerekir.

CENGİZ ULTAV ÜLKEMİZİN SANAYİ 4.0. DEVRİMCİ MÜHENDİSİDİR.

BÜYÜK VERİYE BAKIŞ VİDEOSUNU İZLEYİN…VERİ MADENCİSİ OLUN

ARÇELİK ATÖLYE 4.0. DA BİR GARAJ YAPTI,YENİLEŞİM MÜHENDİSLERİN ÖNÜNÜ AÇTI.

SİZ de nerede olursanız bir yenileşim atölyesi açın.

açık yenileşim ağı kurun

bir fikir dünyayı değiştirir

innovate or evaporate

YENİLEŞİMCİ ol YADA öl……………………………………..

ALTA SOFT yazılımı ile kobi hemen dijitalleşmeye başlayabilir. SİGMA AKADEMİ den şirket sanayi 4.0. dönüşümüne başlayabilir .Yazılıma ilgi duyan herkese Evren Şeker bilgisayar kavramları adlı youtube sitesinde AÇIK KAYNAK yazılımı olan python ile kod yazmayı öğretiyor. Yediden yetmişe herkes kod yazmayı öğrenebilir. python yaratan adam GUİDO VAN RASSUM diyor ki “Python kullanıcı topluluğu bilinçli olarak Python kullanan milyonlarca insandan oluşur ve onu kullanmayı çok seviyor. Namibya, İran, Irak, hatta Ohio gibi uzak ülkelerde sevecen PyCons olarak bilinen Python konferanslarını organize eden aktif üyeler var!En sevdiğim hikayem: Bir yıl önce, güney Irak’taki Babylon Üniversitesi’ndeki fakülte ve personelin bulunduğu bir sınıftan bir video konferans çağrısına 20 dakika geçirdim ve Python hakkındaki sorularını yanıtladı. Savaşa elverişli bir ülkede bu etkinliği düzenleyen cahil kadınların çabaları sayesinde, Babylon Üniversitesi öğrencileri şimdi Python kullanarak tanıtım programlama sınıfları öğretiliyor. O tecrübenin gücünü düşündüğümde hala gözyaşı döküyorum. Benim en çılgın rüyalarımda, çok uzaktaki hayatlara dokunacağımı ve kendi hayatımdan çok farklı olacağımı hiç tahmin etmemiştim.” BİR ADAM DÜNYAYI DEĞİŞTİREBİLİR GUİDO VAN ROSSUM gibi…

Dördüncü sanayi devrimcisi olmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey var

hakan altınaya soruyorlar; yurt dışına açılırken Türk teknolojisi ile ilgili önyargı yaşadınız mı?

Türkiye’deki bir firmanın ulusal seviyede yani kendi ülkesindeki bir firmaya proje yapmasının tek zorluğu var.

özgüven yetersizliği.

Yani Türkiye’deki bir firmaya gittiğiniz zaman, Türk firması size o projeyi verirken, yapıp yapmama konusunda, sizi subjektif değerlere göre değerlendirme konusunda çok başarılı olamıyor maalesef.

Rasyonel olarak sizi değerlendiremiyor. Yurt dışındaki bir firma ise sahip olduğu insan yeteneği ve insan kaynağı ile sizi baştan aşağıya kadar analiz edebiliyor.

Bir işi yapma konusundaki mevcut potansiyelinizin ne olduğunu en az sizin kadar kısa zamanda öğreniyor. Bir Japon firması ile proje yapabilmek konusunda çalışma yapmanız en az 2 yılınızı alıyor. 2 yılın sonunda bir Japon firması sizin ne yapabileceğinizi çok iyi öğreniyor. Keza, Avrupalı bir firma da, bir Fransız firması, bir Alman firması da 1 veya 2 yılda, çok fazla proje vermeden sizi analiz ediyor ama 2 yılın sonunda nasıl bir proje ile sizinle başlayabileceğini çok iyi bilen bir yapıya sahip oluyor.

Türkiye’deki mevcut ulusal firmalara nazaran Altınay, yurt dışındaki firmalarla daha kolay proje yapabilme yeteneğine sahip. Çünkü Altınay’ın sahip olduğu mühendislik birikimini çok iyi analiz ediyorlar ve biliyorlar.

türk teknolojisi hakkında ön yargıları kırmak için hakan altınay gibi yapın.bir alman teknoloji firması satın alıp almanlara teknoloji satın.

Dipl.-Ing. Karl Schumacher 50 yıl önce 1964 yılında Köln’de kendi şirketini kurmadan evvel bile özel makineler tasarlamaya başlamıştı.Bugün onun kurmuş olduğu firma ve gelenek ALTINAY Grubunun kanatları altında yenilikçi ve güçlü tasarımlar geliştirerekyaşamını sürdürmekte ve müşteri memnuniyetine odaklanmaktadır.KSM, özel makineden çoklu hücrelerden oluşan komple montaj hatlarına kadar geniş bir yelpazede otomasyon ekipmanları tasarlamakta, imal etmekte ve kurulumunu yapmaktadır. Otomotiv, transfer teknolojisi, elektrik ve elektronik sektörlerinin yanı sıra dayanıklı tüketici ürünleri sanayilerindeki müşterilerimiz bu ekipmanları montaj, kaynak, test,, ölçüm ve taşıma teknolojisinde yüksek adetli parçaların üretilmesi ve işlenmesinde başarıyla kullanmaktadır.KARL SCHUMACHER Maschinenbau GmbH hakkında daha fazla bilgi için

www.KSM-Maschinenbau.de

adresine bakınız. ve hakan altınay ı dinleyin.istanbulda tosyöv zirvesinde dinlemiş ve kartvizitini almıştım. bir itü lü olarak gurur duydum.izle,gör

son olarak ben bir dörtlükle yenileşimin sırrını size ileteyim

Sözün özü dile gelse

Düş gücü düşünceye dönse

İmgeler tutkuyla kaynaşır

Odak noktasında alev alır.

https://twitter.com/chtgnydn

yenileşim mühendisliği-CG copyright-

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade
A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store