Competenties verwerven in ‘Sprints’


Alle recent onderzoek wijst erop dat de traditionele manier van klassikaal leren niet echt efficiënt is. Er is veel meer nood aan focus en aan herhaling tijdens het leren dan tot nu toe werd aangenomen. Dit heeft belangrijke gevolgen voor veranderingstrajecten en leren op de werkvloer. Crossroad heeft deze nieuwe inzichten reeds toegepast in zijn aanpak. Het verwerven van nieuwe competenties of het aanleren van nieuwe technieken en gedrag wordt op een verfrissende (of vernieuwende?) wijze getraind en gecoacht.

Hoe verloopt zo’n leertraject? We vertrekken vanuit … ENERGIE ! Het leervermogen wordt verbeterd door positieve energie, die we creëren tijdens korte sessies of “SPRINTS”. We stimuleren het leren door gebruik te maken van alle zintuigen, want dat is wat mensen raakt. Wanneer mensen stress ervaren tijdens het leren, wordt de capaciteit van de hersenen gereduceerd. De hersenen zullen de aandacht richten op het vermijden of wegnemen van deze stress. Hierdoor wordt de leerervaring inefficiënt. Leren doen we dus in een leeromgeving waar beelden, geluiden en vooral (positieve) emoties centraal staan.

Mensen zijn ook van nature uit op exploratie. Kijk naar baby’s die de wereld actief testen door alles aan te raken en te kijken wat er gebeurt. Doorheen onze schooljaren in grijze klaslokalen luisterend naar de leerkracht aan het bord, verloren we dit exploratie-vermogen. Medewerkers even uit hun omgeving halen om in een veilige omgeving te EXPERIMENTEREN bevordert het leren van nieuw gedrag. Omdat we bovendien beter leren door REFLECTIE passen we het leren in, in een “journey”. Vooraf een korte intake met begeleiding na de training biedt de mogelijkheid te reflecteren en bij te sturen waar nodig.

Natuurlijk leren we het beste door te DOEN. Zowel in de sprint sessie als erna zal de nadruk steeds liggen op het toepassen en het vertonen van nieuw gedrag. Waar klassieke trainingen de focus leggen op het overbrengen van theorie die moet ingestudeerd en onthouden worden (certificatie), besteed Crossroad meer aandacht aan het creëren van een betekenisvolle leerervaring waarin nieuw gedrag wordt geoefend en nieuwe kennis wordt toegepast. Leren door te doen helpt de persoon ook vertrouwen te krijgen in het nieuwe gedrag en in de nieuwe kennis, waardoor deze sneller zal kunnen worden toegepast.

Tot slot een klein voorbeeld van een sprint: om het capteren van business-behoeften te verbeteren wil men de techniek van ‘actief luisteren’ aanleren. Vooraf zal de coach/trainer een kort gesprek organiseren waarin hij het competentie niveau en het ambitie niveau van de trainee probeert te capteren. Vervolgens zal in een sprint van maximum enkele uren (liefst samen met enkele collega’s) intensief geoefend worden op deze techniek in een veilige en stimulerende omgeving. Uiteraard wordt hierbij ook kort aandacht besteed aan de methodiek van het actief luisteren. Na de training zal de coach/trainer nog een periode beschikbaar zijn om te reflecteren of te helpen bij het toepassen van de techniek op de werkvloer.

Wil je meer weten: www.crossroad.be