DGTL PERSONA

Digitaliteten och verkligheten klyver vår person. Vi rör oss tillika mycket i verkligheten som i flödet på sociala medier. Det skimrande och färgrika sida vid sida med det gråskaliga och mediokra. Den ena en digitaliserad förskönande bild av den andra med ett tillhörande sminkat och uppklätt virtuellt jag, en medvetet konstruerad persona och sanning, i kontrast till det verkliga jaget.

Vi kliver in i digitaliteten, och lever i den. Där lyser varenda detalj med en sådan kompromisslös kraft att vardagen framstår trivial i jämförelse.

Men vad finns kvar när teatermasken lyfts av, bortom den digitala skenbarheten.

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.