Arnaud laat ons in de steek. (En deze titel heeft hij zelf gekozen)

Team DIFT moet het voortaan zonder z’n groene trui doen.

Een dikke drie jaar geleden stapte ik voor de eerste keer binnen in het (toen nog half zo grote) kantoor van DIFT. Ik was net afgestudeerd en had zin in een toffe vakantiejob nadat ik net was afgestudeerd. En die vond ik op het (toen nog half zo bekende) DOK Noord, bij DIFT.

Die eerste maand werkte ik slechts halve dagen, tot Bert en Yves mij vroegen of ik geen goesting had om wat langer te blijven, als interim én als fietser. Voor ik goed besefte wat ze bedoelden, reed ik vier dagen lang met een fiets door Oost-Vlaanderen voor de opnames van een promo- en bedrijfsfilm voor de Provincie. De toon was gezet. Het was meteen een van de plezantste projecten waar ik als DIFT-er aan meewerkte.

In de drie daaropvolgende jaren volgde er nog een hele resem aan opdrachten en projecten in binnen- en buitenland waarvan ik content en fier ben dat ik er deel van mocht uitmaken. Om er toch een paar op te noemen: de bedrijfsfilm voor BOSS paints, de videoquiz voor Euregio Scheldemond, de film voor het lanceringsevent van De Nieuwe Dokken, de promofilm voor OVAM Ecodesign., ons volledige Belgisch dorp in Milaan, …

Ik raad het iedereen aan, zo’n (eerste) job bij DIFT met collega’s als Fien, Thomas, Cedric, de stagiairs, freelancers, de Jensen & Jochens, de Brams en de Pieters, de buren van op DOK Noord, … Want dat zijn de leukste extralegale voordelen die je hier bovenop je loon krijgt.

Bedankt Bert en Yves om mij als groentje een eerste job aan te bieden en mij de tijd te geven mijn draai te laten vinden in de grote werkmensenwereld.

En nu is het tijd voor iets helemaal anders: starten met een opleiding en mij aan iets helemaal nieuw wagen. Wish me luck!

Groeten,

Arnaud

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.