Aš vis pasižiūriu galimybe keliauti iš Varšuvos, bet neramina nepatogumas grįžus atgal dar tiek…
Mindaugas Tautkus
11

Tos kelionės į Varšuvą gal ir nėra patogiausias sprendimas, bet ir tikrai ne toks užknisantis, kaip iš pažiūros galėtų pasirodyti :) Sėdi sau Lux Express’e, kuriame internetas yra, kavos nemokamos (užsimerkiant prieš prėską jos skonį) — yra, kėdės ganėtinai patogios, tai tos valandos netrunka praeiti. O iš jos ir skrydžių įvairesnių yra, dažnai ir kainomis geresnėmis.

P.s. Smagu žinoti, jog kažkas pastovaus (o galbūt ir amžino) Maltoje išliko — tragikomiški viešojo transporto tvarkaraščiai :D

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.