25 Yıl Boşuna Okudum, 30'da Uyandım!
Mustafa Gerdan
2256

52 den 30 a

Mediumdaki bu kişisel düşünce açılımlarına birkaç kelime ile “iyi bişey” yapıyorum duygusuyla Katkıda bulunmaktan kendimi alamıyorum.

52 deyim. Az önce boğazıma mandalina çekirdeği kaçıyordu, zor çıkardım, bitmiştim. Yani bir çok planım dünya çöplüğüne gitmişti bile.

  • Ben de 25 yıl eleştirine katılmakla birlikte o 25 olmasaydı 30 unun değerlendirmelerini yapamazdın, yani bütünüyle bir kayıpta değilsin.
  • 10 yıl bu ülke için çok uzun bir süre, 4–5 ay sonrası belirsizken. 5 Nisan kararları 10 yılıma neden olmuştu.
  • Vücudumuzda her olayın bir Çek balans sistemi var -hava, Sıvı, oksijen, nöro, kimyasallar ve hormonlara özel- gibi. Bence memnuniyetsiz olduğun Sürecin sana kazandırdıklarını da yanında tutarak iki yıllık hedefler ve bu gibi çek-balans reseptörleri de ekleyerek daha güvenli bir yol tutmuş olursun. 40 ında başka bir insan olacaksın, 30 unda yazdıklarını yazmak istemezsin.

Bu ülkede yaşamıyorsan ikinciyi boş verebilirsin.

Eğitimle ilgili düşüncelerine Ken Robinsonun ünlü TED konuşmasıyla acayip destek bulabilirsin.

Amaçlarına yönel, hedeflerine koş, süperrr. Ama hırslı ve iddialı olma konusunda temkinli olmak hep fayda getirir, lüzumsuz çöküşler yaşamazsın.

Şans hazırlıklı beyinlere güler, her hikmet te sahibine gülümser, o gülümsemeyi yakalayacağını düşünüyorum.

Like what you read? Give Mustafa Özer a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.