Kimi dinlemeli, kimi dinlememeli?
Gözde Attila
31

Ben de meşalemi yakayım! Sokaktan biri bişey diyo işte.. Yapacak bişey yok.

Farkındalık oluşturan bir yazı.

Çok şey çağrıştırdı. Evet dedim, süper dedim, budur dedim, yaşadığımız zaman dilimi tınısına uygun ego kokan bir cümle dedim, beğendim, katıldım.

Bu haber takıldı aklıma, sonra bunca blog, bunca TV sohbet programları.

Dedim ki kendi kendime gökkuşağı isen yazılanlar doğru, ya grinin iki tonu kadarsan ama kendini gökkuşağı zannediyosan.

Sonra “Kızılcık ağacından oklava olmaz” deyişine takıldım.

Orda kaldım.

Güzel bir pazar yazısı, teşekkürler

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.