Ne olabilir ki?
Alper Şimşek
42

Heyecanlandırdın beni.

Zaten Leyla da Mecnuna değil aşkına yani heyecanına aşıktı.

Beynimizin amigdalasındaki bir kıpırtı.

Hüzün, neyin hüznü.

“Akşam oldu hüzünlendim ben yine” bam telimize dokunan bir şarkı.

Maddiyatından sıyrılabılenlerin birinci ödülü, hüzünlenenilmek.

Dedin diye ben de paylaştım işte.

Like what you read? Give Mustafa Özer a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.