Özelliklerimiz Üzerine Kısa bir Düşünüş
Tevfik Uyar
191

İşte bu.

Kısa bir düşünüşten ziyade çarpıcı-net bir düşünüş. Bravo.

Bu düşünüş te vakit ve çaba gerektirecek çoklarımız için.

Ben hali hazır toplumun bu düşünüş biçimini acilen edinmesi gerektiği düşüncesindeyim.

Özellikler önemli. Osmanlı savaşa giderken “köslerle savaştaymış gibi gürültü çıkarıp” at seçermiş, gürültüden ürken atları götürmezmiş sefere. Aynı Osmanlı iş insanı olumsuz etkilemesin diye “mezbahalarda kesim yapanları yılın bazı aylarında bahçe-çiçek işlerine gönderirmiş” merhamet duyguları pörsümesin diye.

İnsan denen meçhul,

Doğduğunda annesinin memesini bulan hayvanlar kadar bile değil. Doğduğunda yanınıza bıraksanız ölür, annesinin memesini bulmaktan acizdir.

Ama bu “aciz” hamile maymunu bırakan çitadan bile acımasız bir canavara dönüşebilir.

Gülümseme de bulaşıcı, somurtmak ta. Ama gülümseme daha hızlı bulaşıcıymış.

Bu kısa ama çarpıcı düşünüş biçimini hızlıca bulaştırmaya acilen ihtiyaç var diye düşünüyorum.

Teşekkürler