Takk for kjapp respons Morten.
Ståle Fossum
1

Den største utfordringen blir hvordan vi skal utvikle de lokale mediehusene i en tid der forretningsmodellen er i ferd med å råtne på rot. Ikke på grunn av for dårlig journalistikk — det finnes nok av lokale mediehus med høye ambisjoner på vegne av innholdet — men fordi inntektene forsvinner.

Jeg er villig til å spå at hvis ikke Sandefjords Blad finner veien ut av dette, vil dere garantert være færre medarbeidere om 1 år, 2 år, 3 år - og så er det et spørsmål hvor lenge båten bærer før det er game over.
Akkurat slik det vil være for Budstikka, hvor jeg jobber, om vi ikke vil og evner å tenke helt nytt.

Dette er ikke pessimisme, det er grunnleggende økonomi.

Jeg har for lengst mistet troen på at løpende produktutvikling kan skje mens vi skal fylle neste dags avis eller innimellom oppdatering av fronten der neste polititweet til enhver tid bare er noen minutter.

Kun når vi løsriver oss fra dette og er villige til å se på produktene våre med helt nye øyne — eller mer korrekt: med brukernes øyne — vil vi ha en mulighet til å lage produkter som er relevante og økonomisk bærekraftige.

I en slik setting vil god lokaljournalistikk ha en fundamental plass.

Avsluttende presisering: Undertegnede er prosjektleder for et internt prosjekt i Budstikka med mål om lansering i høst. I dette prosjektet har vi engasjert Innocode og Morten Holst.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Dag Otter Johansen’s story.