Hvem ansættes i nye virksomheder?

Forskere i entreprenørskab og nye vækstvirksomheder har de seneste år været meget interesserede i, hvad der skaber gode resultater og hvordan medarbejdere, teams og iværksættere bidrager til disse. Vi kender alle historier fra enkelte virksomheder, som har fået succes, men hvad der systematisk skaber på tværs af mange virksomheder er mindre klart. Det er ikke enkelt at udlede dette fra de enkelte cases, og iværksætternes egne forklaringer kan være præget af efterrationaliseringer.

Det virker oplagt, at de personer, som indgår i nye virksomheder, i høj grad vil bidrage til disse virksomheders succes, men vi har ikke systematisk bevis for, hvordan dette sker, bl.a. fordi vi ikke har haft et datamateriale, som kan bruges til at se på mange forskellige virksomheder på samme tid.

I 2007 startede jeg sammen med Steven Klepper fra Carnegie Mellon University i Pittsburgh USA med at teste en idé til, hvad der blandet andet kunne forklare, hvordan nogle bestemte, kompetente iværksættere omsatte deres kompetencer til succes i deres virksomheder. Vi havde begge arbejdet med dette spørgsmål i gennem flere år og ønskede at gå et spadestik dybere end tidligere. Vores idé blev i den grad inspireret af en enkelt case, den store chipproducent Intel, hvor en af de kendte stiftere Gordon Moore (Ham med Moore’s lov) i en artikel havde udtalt følgende:

From the beginning at Intel, we planned on being big. Since we had already been fairly successful at Fairchild, anything less successful in our new venture would have been a disappointment. So, at the very beginning we recruited a staff that had high potential and that we thought would be around to run the company for some time. … I think that people looking at start-ups, venture capitalists in particular, ought to push very strongly not to squander the opportunity to develop management during this time period.

Hans udsagn har flere elementer, som vi interesserede os for. Gordon Moore og hans medstiftere af Intel, Robert Noyce og Andy Grove, var meget erfarne i branchen fra deres tid hos Fairchild Semiconductor, som Moore og Noyce havde været med til at stifte. De vidste, hvad de ville, og hvad deres opgave var. De planlagde at blive en stor virksomhed, hvorfor de satsede på at få medarbejdere med stort potentiale, hvilket indebærer en betydelig investering for en ny virksomhed, som måske ikke i udgangspunktet har let ved at tiltrække medarbejdere, der har mange tilbud fra andre og mere etablerede virksomheder. Det koster sandsynligvis på lønbudgettet. Derudover var det interessant for os, at de så disse medarbejdere, som virksomhedens fremtidige leder. Anden forskning har vist, at det er meget vigtigt, hvem de første medarbejdere i en stillingen i en ny virksomhed er, fordi det vil være præge virksomheden og definere stillingen fremadrettet.

Steve opbyggede en teoretisk model, som jeg kunne teste på danske opstartsvirksomheder i et datasæt med 18.000 virksomheder, som ansætter medarbejdere i deres første år i perioden fra 2003 til 2010. Modellen beskrev, hvordan medarbejdernes kvalitet var forbundet med iværksætternes kompetencer og kvalitet, præcis om Gordon Moore beskrev det. Vi udregnede en indikator for iværksætternes kvalitet baseret på deres erhvervserfaringer og ambitioner med den nye virksomheder. Næste skridt var så at se, om medarbejdernes kvalitet (målt på løn) havde sammenhæng med dette, ikke bare det første år, men fremadrettet for virksomheden.

Vi fandt, at medarbejdernes løn var højere i de virksomheder, hvor stifternes kvalitet var høj i udgangspunktet. Ikke bare i det første år, men senere i virksomhedens levetid. Derudover fandt vi, at jo bedre virksomheden klarede sig de første år, jo bedre medarbejdere blev ansat i virksomheden. Alt dette med udgangspunkt i medarbejdernes løn, men hvor vi tog højde for uddannelse, erhvervserfaring mv.

Vores studie bekræftede dermed til en vis grad Gordon Moores citat. Virksomheder med relativt stærke stiftere ansætter eller tiltrækker bedre medarbejdere, og jo bedre virksomhederne klarer sig, jo bedre medarbejdere tiltrækkes. Dette kan være en bevidst strategi eller et resultat af, at iværksætterne kan tiltrække disse medarbejdere pga. deres egen kvalitet. Når vi så på virksomhedernes overlevelse, var det konsekvent de virksomheder med de bedste (dyreste) medarbejdere, som overlevede. Forskningen viser dermed, at der kan være en klar sammenhæng mellem iværksætteres kvalitet, medarbejdernes kvalitet og virksomhedens succes.

Link til den publicerede forskning [På engelsk]